Gazeta Janowiecka nr 88

Przed tegoroczną 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę wydajemy kolejny, 88 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieściliśmy w nim, przede wszystkim, materiały związane z odzyskaniem niepodległości na terenie naszej najbliższej okolicy. Podajemy także wyniki wyborów samorządowych w których brali udział wyborcy naszej gminy.

Gazeta Janowiecka nr 87

Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi dostępny był 87 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieściliśmy w nim listy kandydatów ubiegających się o mandaty wyborcze na różnych szczeblach samorządu, także dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Ponadto zaprezentowaliśmy aktualności z Towarzystwa i gminy.

Gazeta Janowiecka nr 86

Podczas tegorocznych Dni Janowca dostępny był już 86 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieściliśmy w nim dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Przedstawiliśmy także drugą część wykładu zaprezentowanego podczas tegorocznych Zimowych Spotkań Janowieckich poświęconych „Samorządnemu Janowcowi”. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy.

Dni Janowca

W dniach 21-22.07.2018 r. odbyły się uroczyste obchody Dni Janowca. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Uroczyste otwarcie odbyło się 21 lipca o godz. 20.00 na dziedzińcu Zamku w Janowcu. Zapraszamy. Program obchodów >>>

Gazeta Janowiecka nr 85

W sprzedaży dostępny jest 85 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieszczamy dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Kontynuujemy bogato udokumentowane wspomnienia o rodzinie Lachtarów z Mszadli. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy. Ciekawym elementem Gazety jest spis archiwum TPJ zamieszczony w postaci wkładki do bieżącego wydania.

Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 23 czerwca (sobota) w II terminie (11.30) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Janowca. W załączniku zamieszczamy treść protokołu z walnego zebrania z dnia 26 sierpnia 2017 roku, który był głosowany na bieżącym zebraniu członków.

Notatnik Janowiecki

W bieżącym roku planujemy wydać kolejny numer Notatnika Janowieckiego. Gdyby ktoś zechciał opublikować interesujący tekst – to zapraszamy. Pismo Prezesa i Redaktora NJ

Gazeta Janowiecka

W sprzedaży dostępny jest 83 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieszczamy dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Opisujemy nową siedzibę Gminnej biblioteki Publicznej w Janowcu. Rozpoczynamy bogato udokumentowane wspomnienia o rodzinie Lachtarów z Mszadli. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy. Zapraszamy po nasze wydawnictwa do zakładki Gazeta Janowiecka. >>Nr 83 Gazety, grudzień 2017 r.<<

Nasze archiwum

Przez okres dwudziestoletniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca zgromadziliśmy dużo różnorakich dokumentów, ostatnio zostały one uporządkowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w archiwach. Wykonała to niezwykle solidnie i starannie firma ART ACTA Aleksandry Nosowskiej z Radomia. Nasze archiwum mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu. Po co nam archiwum i w jakim celu go zorganizowaliśmy? Na czym polega i skąd się bierze waga tego problemu? Otóż żeby ocalić…