Tytuł: Album "JANOWIEC"
Liczba stron: 160

Myśl wydania albumu o Janowcu zrodziła się przed dziesięcioma laty, razem z powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Jednakże wersja, którą otrzymają do rąk czytelnicy jest zgoła odmienna od pierwotnej. Miał to być przede wszystkim dokument złożony ze starych, czarno-białych fotogramów, przedstawiający naszą miejscowość i jej mieszkańców w pierwszej połowie ubiegłego wieku. (...) Należało więc (...) podporządkować się wymogom rynku, przygotowując książkę dla odbiorcy nie tylko związanego z Janowcem. I stąd konieczność zrezygnowania z pierwotnej dokumentalnej formy albumu. (L. Kwasek)
Fotografie: Janusz Szyndler
Format 240x300.