Tytuł: Bibliografia wydawnictw TPJ oraz Notatnika Janowieckiego
Data wydania: 2016
Liczba stron: 90
Autor: Alicja Matczuk
Nakład: 200

Książka opracowana przez Alicję Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, zawierająca w sposób naukowy opracowaną bibliografię wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz bibliografię zawartości "Notatnika Janowieckiego". Książka zawiera także ilustracje wydawnictw Towarzystwa.

SPIS RZECZY

Od wydawcy | Uwagi metodyczne | Wykaz ważniejszych skrótów | Część pierwsza / Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca (układ chronologiczny) / Książki / Czasopisma | Część druga / Bibliografia zawartości "Notatnika Janowieckiego" (układ systematyczny) /
Układ bibliografii /
I. Środowisko przyrodnicze. Ochrona przyrody /
II. Onomastyka /
III. Ikonografia /
IV. Historia /
V. Etnografia /
VI. Zagadnienia prawno-administracyjne /
VII. Zagadnienia gospodarcze. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka /
VIII. Kultura /
IX. Architektura. Zabytki i ich ochrona /
X. Twórczość /
XI. Osoby /
XII. Towarzystwo Przyjaciół Janowca /
XIII. "Notatnik Janowiecki" /
Indeks osobowy |
Część trzecia / Ilustracje wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca i "Notatnika Janowieckiego"

Zapytaj o możliwość zakupu książki