Tytuł: Cmentarz parafialny w Janowcu
Data wydania: 2016
Liczba stron: 547
Autor: Krystyna Wolska, Andrzej Szymanek, Małgorzata Suszek-Waś
Nakład: 500

"Można przyjąć, że prace zmierzające do napisania monografii janowieckiego cmentarza parafialnego rozpoczęły się już w 1997 roku (...).

Owego 1997 roku prace rozpoczęły się właśnie od (...) zabytkowej części cmentarza. Latem Marzena Potaczała - studentka z Krakowa - wraz z dwiema młodszymi koleżankami, Agnieszka i Aleksandrą Matczakównami przyjechały do Janowca na wakacje.Zainteresowane historią miejscowości za sprawą pokrewieństwa z janowieckimi rodzinami, (...) nawiązały współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Janowca. (...)

Efektem inwentaryzatorskich "prac cmentarnych" Potaczała i S-ka był materiał zawierający precyzyjne opisy 537 nagrobków, (...).

Odczytanie inskrypcji niektórych starych nagrobków było trudne, stąd też zaszła potrzeba sięgnięcia do ksiąg metrykalnych. (...) Odnalezienie potrzebnych informacji zawartych w księgach wymagało wiele cierpliwości, a wcześniej uporządkowania archiwum parafialnego. (...)

Po pewnym czasie podjęto na nowo trud spisania wszystkich nagrobków janowieckiego cmentarza. Dokonały tego autorki niniejszej monografii. Krystyna Wolska, wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej w Janowcu, pedagog (...) oraz współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Janowca i jego była wiceprezes, do współpracy zachęciła swą wnuczkę Małgorzatę Suszek.

Prace trwały z przerwami kilkanaście lat. Wymagały nie tylko wiele wysiłku, ale również dokładności i staranności w zbieraniu i gromadzeniu danych. Głównym autorem wstępu o historii cmentarza jest Andrzej Szymanek. Dołożono starań, by książka spełniała wysokie standardy edytorskie. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z Jerzym Rudzkim z Lublina, (...)."

fragmenty "Od wydawcy"

SPIS RZECZY

Od wydawcy | ks. Janusz Socha: Przedmowa | Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś: Wstęp | Andrzej Szymanek, Krystyna Wolska (współpraca): Rys historyczny cmentarza parafialnego w Janowcu | Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś: Zwyczaje, wierzenia i obrzędy pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców naszego regionu | Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś: Wezwania, apostrofy, epitafia i wiersze | Spis nagrobków [oprac. Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś] /Sektor I / Sektor II / Sektor III / Sektor IV / Sektor V / Sektor VI / Sektor VII / Sektor VIII / Sektor IX / Sektor X / Sektor XI / Sektor XII / Sektor XIII / Sektor XIV | Zestawienie danych ze spisu nagrobków | Chronologiczne poszerzanie cmentarza parafialnego w Janowcu | Inne miejsca pochówku naszych obywateli | Plan grobów wojennych 1914-1915 na cmentarzu w Janowcu | Cmentarz wojenny w Janowcu 1914-1915 | Marzena Potaczała: Znany-nieznany janowiecki cmentarz | Dariusz Kopciowski: Zabytkowe wartości cmentarza parafialnego w Janowcu | Indeks nazwisk | Bibliografia | Spis fotografii

Zapytaj o możliwość zakupu książki