Janowiec nad Wisłą

Autorstwa Heleny Tarłowskiej (1910-1993), absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr historii i geografii.
Tekst był pisany w latach 50-tych, jako praca doktorska. Niestety z powodu choroby autorki nie obroniona.
Doc. dr hab. Zofia Jancewicz, kuzynka autorki, w 1996 r. zebrała rękopis i sfinansowała wydanie pracy. Format A5.

Nakład 1000 egz.

W cieniu kazimierskiej fary

Tomik wierszy Mariusza Jana Kępińskiego debiutującego młodego poety kazimierskiego.
Całość opracował, przygotował do druku i sfinansował dr hab. Andrzej Sas-Jaworski, z wykształcenia przyrodnik, zajmujący się fotografiką, malarstwem i literaturą - napisał m.in. "Dzieje Żydów kazimierskich".

Legendy o Zamku Janowieckim

Reprint oryginału wydanego w 1934 r. w Janowcu nakładem Julii Więckowskiej. Wydanie broszurowe w formacie A6.

SPIS TREŚCI

Wstęp | Zamek (sonety) | Kucharz na rożnie | Ukryte skarby | Rokoszanin (uczta królewska) | Księżyc świadkiem | "Faraon" w zamku

książka niedostępna - nakład wyczerpany

Przewodnik po Janowcu

Reprint oryginału z 1930 r. wydrukowanego w Warszawie w Głównej Drukarni Wojskowej, pióra ks. dr Władysława Chrzanowskiego, ówczesnego proboszcza parafii janowieckiej. Zawiera krótki rys historyczny Janowca oraz krótką notę o autorze napisaną przez Michała Pawlikowskiego.

Książka niedostępna - nakład wyczerpany