Tytuł: II Janowieckie Spotkania Historyczne - Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów - Firlejowie w tradycji lokalnej
Data wydania: 2000
Liczba stron: 200

Zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 27.05.2000 r. na zamku w Janowcu.
Referaty dotyczyły - "pochodzenia rodu Lewartów, ich rozsiedlenia w Małopolsce oraz na Lubelszczyźnie w okresie późnego średniowiecza. Mówiono także o XVI-wiecznych wiejskich społecznościach dóbr firlejowskich w Lubelskiem. Takoż o problematyce dzierżaw królewskich trzymanych przez Firlejów w XVI wieku. Omówiono także działalność urbanizacyjną i działalność edukacyjną rodziny Firlejów w XVI wieku."
Format A5, 21 fotografii.

Nakład 500 egz.