Tytuł: III Janowieckie Spotkania Historyczne - Mecenat kulturalny Firlejów - Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny
Data wydania: 2001
Liczba stron: 196

Zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 2.06.2001 r. na zamku w Janowcu.
"Tym razem mówiono o mecenacie kulturalnym Firlejów. Referaty wygłosili historycy z Lublina, Warszawy, Köln. Przypomnieli oni zasługi tej rodziny na polu wspierania i promowania działalności kulturalnej, literackiej, artystycznej, urbanistycznej, architektonicznej w Polsce XVI-wiecznej; w Janowcu nad Wisłą w szczególności."
Format A5, 12 fotografii.

Nakład 500 egz.