Tytuł: IV Janowieckie Spotkania Historyczne - "Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIXw. Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą
Data wydania: 2002
Liczba stron: 263

Zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka i F. Jaroszyńskiego, która odbyła się w dniu 15.06.2002 r. na zamku w Janowcu.
"Wygłoszono referaty poświęcone rozwojowi i organizacji sieci parafialnej w rejonie Wisły Środkowej w XII-XVIII wieku, a także aspektom gospodarczym życia tutejszych parafii w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Tematyka ważna i nie do końca zbadana. Z pewnością zainteresuje regionalistów i historyków lokalnego kościoła."
Format A5, 11 fotografii.

Nakład 500 egz.