Tytuł: JANOWIEC nad Wisłą. DZIEJE MIASTA 1537-1869
Data wydania: 2022
Liczba stron: 177
Autor: Andrzej Szymanek
Nakład: 200

„Kto raz zobaczy Janowiec, ten będzie tu wracał. Czas zatrzymał się w wąskich uliczkach miasteczka, w murach zamku, w zabytkowym kościele.” Tak pisał Mikołaj Spóz, fotograf, kronikarz ziemi puławskiej.
Niech te słowa będą zachętą do przeczytania opowieści o miejskich dziejach Janowca nad Wisłą w latach 1537-1869. To dawne miasteczko leżące w malowniczym miejscu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Książce jest bliżej do przewodnika niż do małej monografii dziejów Janowca. Narrację dopełniają przypisy, bibliografia, kalendarium, aneksy, ilustracje. Poszerzają wiedzę o dawnym Janowcu – ale objętość wzrasta po dwakroć. Jednak „wyspowy” tekst pozwala się czytać w jakim chcesz porządku.
(…) Książeczka opowiada o miejscu, gdzie „czas zatrzymywał się czasem”. A wrażenie takie przychodziło, gdy spoglądałeś na lubelską stronę ze skarpy janowieckiej. Widziałeś szachownice łąk i niw, a w tle le[niw]ie toczącą swe wody Wisłę. Ogarniał cię niebiański spokój i wzruszające zdziwienie. I pytałeś w duchu: skąd to cudo? Dlaczego tutaj?
(…) To wszystko przyciągało ciekawskich, ciekawych i oświeconych turystów. Już od ponad dwóch wieków przyciągało.

Może i Ciebie przyciągnie?
Andrzej Szymanek

Książka zawiera 30 ilustracji.

SPIS TREŚCI

Od autora |
Syrokomla w średniowieczu | „Gościniec ruski” i rozwój średniowiecznej Syrokomli | Pierwsi znani właściciele Syrokomli | Prawo średzkie dla Syrokomli i Mszadli (1361) | Syrokomla w czasach Jana Długosza (wiek XV) |
Powstanie miasta Janowca | Firlejowie w Syrokomli | Lokacja Janowca w 1537 | Rozwój nowego miasta (1537-1580) |
Janowiec w czasach Tarłów (1590-1654) | Barbara Tarłowa i jej kościelne fundacje (1600, 1610) | Janowiecki epizod rokoszu Zebrzydowskiego (1606) | Jan Karol Tarło dziedzicem Janowca (1618-1640) | Janowiec po śmierci Jana Karola Tarło (1640-1651) |
Lubomirscy w Janowcu (1654-1778) | Janowiec w okresie potopu szwedzkiego (1655-1656) | Rokosz Lubomirskiego. Wydarzenia w Janowcu (1664) | Rządy Barbary Lubomirskiej (1667-1689) | Jerzy Dominik Lubomirski (1689-1727. Założyciel janowieckiej linii rodu | Janowieckie epizody „trzeciej wojny północnej” (1702-1707) | Wizyta cara Piotra I w Janowcu (1711) | Janowiec po śmierci Jerzego Dominika Lubomirskiego (1727-1741) | Antoni Benedykt Lubomirski (1741-1761) | Jerzy Marcin Lubomirski (1761-1778) | Janowiec w czasach Konfederacji barskiej (1768-1772)  oraz Insurekcji kościuszkowskiej (1794) |
Mikołaj Piaskowski ostatnim właścicielem klucza janowieckiego (1778-1803) |
Rozpad klucza janowieckiego (1789-1793-1805) | Dekret Trybunału Koronnego Lubelskiego (1789) | „Rozbiór” dóbr Mikołaja Piaskowskiego (1790-1793) | Dwie „janowieckie” schedy majątkowe (1790) | majątki powstałe po rozpadzie dóbr janowieckich (1805) |
Osławscy w Janowcu i Oblasach (1802-1868) | Janowiec i Oblasy w latach 1802-1823. Maciej Walenty Osławski | Janowieckie epizody: wojny polsko austriackiej (1809), końca kampanii napoleońskiej (1812-1814) | Dobra Janowiec i Oblasy w latach 1823-1868 |
Janowiec w Królestwie Polskim (1815-1869) |
Upadek miasta (1869) |
Epilog |
Właściciele dóbr Janowiec i Oblasy w latach 1878-1929 | Nota bibliograficzna | Kalendarium dziejów Janowca |
Aneks 1. „Ordynacja” Andrzeja Firleja dla mieszczan janowieckich (1580) | Aneks 2. Mieszkańcy parafii janowieckiej (1686-1699 | Aneks 3. Zamek w Janowcu | Aneks 4. Opis Janowca nad Wisłą z 1860 roku | Aneks 5. Ukaz o przemianowaniu miejscowości nie mających charakteru miejskiego w guberniach Królestwa Polskiego, na osady | Aneks 6. Herb gminy Janowiec nad Wisłą |
Ilustracje

Zapytaj o możliwość zakupu książki