Tytuł: Janowiec nad Wisłą
Liczba stron: 80
Autor: Helena Tarłowska

Autorstwa Heleny Tarłowskiej (1910-1993), absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr historii i geografii.
Tekst był pisany w latach 50-tych, jako praca doktorska. Niestety z powodu choroby autorki nie obroniona.
Doc. dr hab. Zofia Jancewicz, kuzynka autorki, w 1996 r. zebrała rękopis i sfinansowała wydanie pracy. Format A5.

Nakład 1000 egz.