Tytuł: Królowie magnaci szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku
Data wydania: 2020
Liczba stron: 184
Autor: red. naukowy Dariusz Kupisz
Nakład: 300

"Książka zawiera referaty zaprezentowane podczas XI i XII Janowieckich Spotkań Historycznych. Konferencja z 2017 r. nosiła nazwę: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku (...). Druga konferencja, Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku, została zorganizowana w 2019 r. (...).

Teksty publikowane w książce oświetlają mało znane i całkiem zapomniane fakty, dotyczące życia elit dawnego Janowca oraz jego bliższej i dalszej okolicy. Okazuje się bowiem, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale też współtworzyły wielkie theatrum dziejów ogólnych Polski".

Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy | Wstęp | Wykaz skrótów | Henryk Gmiterek: Król Zygmunt III Waza gościem janowieckiego zamku | Dariusz Kupisz: Zygmunt III Waza i rokoszanie pod Janowcem | Leszek A. Wierzbicki: Wizyta króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Janowcu | Tomasz Ciesielski: Wizyta cara Piotra I w Janowcu | Henryk Gmiterek: Król August II Sas i konfederaci tarnogrodzcy w Janowcu | Jacek Pielas: Szczekarzowice - Ciepielów - Żelechów. Z dziejów rezydencji szlacheckich i magnackich w okolicach Janowca w XVII-XVIII wieku | Wiesław Bondyra: Starostowie kazimierscy w XIV-XVIII wieku | Kamil Jakimowicz: Władze lokalne w Kazimierzu Dolnym w latach 1784-1792 | Mariusz Kozdrach: Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII wieku | Andrzej Szymanek: "Potioritatis Janowieckie" czyli rozpad dóbr ziemskich klucza janowieckiego w latach 1789-1793

Zapytaj o możliwość zakupu książki