Tytuł: Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej
Data wydania: 2012
Liczba stron: 148
Autor: red. Henryk Gmiterek, Andrzej Szymanek
Nakład: 250

Materiały z sesji naukowej IX Janowieckich Spotkań Historycznych z 25 czerwca 2011 r. dotyczącej "(...) czasów, gdy Lubomirscy władali Janowcem, jak również pełnili funkcje starostów w pobliskim Kazimierzu, stanowiącym miasto królewskie.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Witold Kłaczewski: Janowiecka linia Lubomirskich na tle dziejów rodu | Eugeniusz Janas: Lubomirscy w dziejach wojskowych Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku | Dariusz Kupisz: Lubomirscy na forum sejmiku województwa sandomierskiego w XVII wieku | Jerzy Ternes: Koniec związku Lubomirskich z Janowcem | Marek Wiatrowicz: Zarys dziejów Lubomirskich linii rzeszowskiej

Zapytaj o możliwość zakupu książki