Tytuł: Miasto Janowiec nad Wisłą. Ustrój władz miejskich i stosunki społeczno-ekonomiczne w świetle przywilejów
Data wydania: 1999
Liczba stron: 100
Autor: Grzegorz Janusz

Autorstwa Grzegorza Janusza, rektora Puławskiej Szkoły Wyższej.
Jest ona niejako uzupełnieniem poprzedniej pozycji.

Nakład 1500 egz.