Tytuł: Notatnik Janowiecki (1) 1/96
Data wydania: 1996
Liczba stron: 48
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* L. Kwasek, Prezes TPJ, Słowo wstępne
* A. Szymanek, redaktor "Notatnika Janowieckiego", Słowo wstępne
* K. Wolska, Gmina Janowiec
* A. Pawłowski, Kazimierski Park Krajobrazowy i niezwykłe janowieckie widoki
* M. Czaplińska Knabe, Pieśń o Janowcu

__________________________
WSPOMNIENIA
* J. Olizar, Wspomnienie o Brześcach cz. 1.
__________________________
ARTYKUŁY
* P. Lis, Zarys osadnictwa pradziejowego okolic Janowca nad Wisłą
* A. Szymanek, Mieszkańcy parafii janowieckiej u schyłku XVII wieku w świetle starych metryk kościoła parafialnego
* S. Piątkowski, Żydzi w Janowcu i okolicach w XIX wieku
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE (1/1)
* Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku (Materiały źródłowe cz. 1) opr. A. Szymanek

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika