Tytuł: Notatnik Janowiecki 11/2001
Data wydania: 2001
Liczba stron: 217
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Jak upłynął rok 2000 w Towarzystwie Przyjaciół Janowca?, oprac. L. Kwasek
* III Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* III Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Szymanek, Barbara Tarłowa starościna sochaczewska w świetle testamentu z 1613 roku
* J. Stoch, Mikołaj Junosza Piaskowski podkomorzy krzemieniecki
* S. Piątkowski, Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945
* A. Tołpycho, Kamienny ołtarzyk z przedstawieniem św. Jerzego w Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą
* A. Sas-Jaworski, Współczesne poglądy na budowę geologiczną Małopolskiego Przełomu Wisły
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, Śmierć domu
* K. Wolska, Kampania wrześniowa 1939 r. - opowieści Bronisława Łuczyńskiego ciąg dalszy
* K. Wolska, Wieńczysław czy Mieczysław
* W Janowcu byłem, starego człowieka oszukałem, z Bohdanem Zadurą rozmawiał A. Sas-Jaworski
__________________________
MISCELLANEA
* K. Wolska, Janowiec nad Wisłą już w Brukseli
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (16)
* H. Gmiterek, Przyczynek do dziejów związków rodu Lubomirskich z Janowcem
Źródła janowieckie (17)
* A. Szymanek, Folwark Oblasy Księże (dawniej: Plebania Góra). Krótka historia urokliwego zakątka janowieckiej ziemi (według rozmaitych źródeł podana)
__________________________
NASI AUTORZY
Z żałobnej karty - śp. Mieczysław Kurzątkowski (1932-2000)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* T. Zaniewska, List do redakcji
* B. Strynkowski, Mała Ojczyzna - Janowiec nad Wisłą (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)
* T. Zaniewska, Kazimierscy Żydzi Królewscy (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika