Tytuł: Notatnik Janowiecki nr 23-24/2020-2022)
Data wydania: 2023
Liczba stron: 227
Autor: red. Andrzej Szymanek
Nakład: 200

SPIS TREŚCI

DO CZYTELNIKA

______________
AKTUALIA
* Darczyńcy TPJ (1995-2022) - L. Kwasek, M. Kwasek, A. Madej
* Towarzystwo Przyjaciół Janowca w Informatorze Wojewódzkiej Rady Regionalnych Towarzystw
* Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ (20 sierpień 2022)
* I Konferencja Wiślana (czerwiec 2023)
* "Nic dwa razy się nie zdarza", czyli o tym, jak upadł projekt „JANOWIEC - Miastem” - A. Szymanek
* Uroczyste oznakowanie kirkutu w Janowcu (8 lipiec 2022) - F. Jaroszyński

______________
ARTYKUŁY
* Zapomniana kapliczka św. Rocha w Janowcu nad Wisłą - A. Szymanek
* Z problematyki funkcjonowania rad narodowych na terenie Powiśla Puławskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej - M. D. Bednarski

______________
TOPONIMIA i KARTOGRAFIA JANOWIECKA - A. Szymanek
1. Nazwy miejscowe w dobrach Janowiec [i] Oblasy w XIX-wiecznych księgach metrykalnych
2. Protokół opisu granic pomiędzy dobrami Oblasy - Wojszyn - Trzcianki (1838)
3. Plan miejsca sporu granicznego pomiędzy właścicielem a mieszczanami Janowca (1845)
4. Podział Niwy za Wiatrakami dla włościan dwunastu wsi Oblasy (1850)
5. Regestr Pomiarowy Główny [--] Lasu Rudzki zwanego [--] do Dóbr Janowiec Oblassy (1858)
6. Plan Lasu Rudzki zwanego do Dóbr Janowiec Oblassy należącego [--] (1859)
7. Rejestr pomiarowy dóbr prywatnych Janowiec Oblassy (1863)
8. Planik wykazujący położenie i odległość wsi Ławecka od Dóbr głównych Janowiec Oblassy (1863, 1890)
9. Plan gruntów poparafialnych w miasteczku Janowiec wraz z gruntami wsi Wojciechów (1871)
10. Plan folwarku Nadbrzezie (1879, 1889, 1919). /Toponimy: zamek, Manez, Mazurka, Poręba, Piaski, Za Wałem, Za Łachą, Kępa, Oblasy Xięże/
11. Plan folwarku Oblassy i miejscowości leśnej Przeczniak należących do dóbr Oblassy (1879-1889-1919). /Toponimy: Dębniak, Przeczniak, Pod Przeczniakiem, Psiarnia, Pod Manezem/
12. Plan osady karczemnej dworskiej znajdującej się we wsi Ławecko należącej do dóbr głównych Janowiec Oblassy położonej w Guberni Radomskiej Powiecie Kozienickim (1890)
13. Планъ угодiя Янyвек устроенного из земель частного Имънiя Облясы (1898)
/Plan zagospodarowania terenu Janówek utworzonego z gruntów dóbr prywatnych Oblasy/
14. План земель поступивших в собственность крестьян селения Обляси Кcенже
Plan gruntów przeszłych na własność chłopów wsi Oblasy Księże/ (1892,1905)
/Toponimy: Pod Pałacem, Pod Gorzelnią, Pod Manezem, Borek/
15. Rejestr pomiarowy dóbr Janowiec i Oblasy 1919
Słowniczek janowieckich toponimów

______________
VISTULANA
* O dwóch bindugach na Wiśle - w Nowej Aleksandrii (1854) i Górze Puławskiej (1861) - A. Szymanek
* Janowiec w "planach Wisły" Wilhelma Kolberga (1860-1866)
* "Plan" rzeki Wisły między Nasiłowem a Bronowicami (1830)
* Spław drzewa na Wiśle - okolica Janowca (ryc. z II połowy XIX wieku)

______________
MISCELLANEA
* Tajemnicza macewa na cmentarzu parafialnym w Janowcu - P. Sygowski; M. Kwasek (foto)
* Odnaleziona macewa z jednorożcem – Paweł Sygowski
* Janowieckie konotacje, przypadłości, wspaniałości - Genius Loci? – G. J. Korwin-Szymanowski

______________
ŹRÓDŁOWE DROBIAZGI
* Spis czeladzi w Janowicach (1584) - A. Szymanek (oprac.)
* /Fortyfikacja Janowca w 1716/ - A. Szymanek (oprac.)
* Rejestr drzew w ogrodzie janowi[e]ckim przy zamku (lubelskie) (1730) - A. Szymanek (oprac.)

______________
AUTORZY
Notatnika Janowieckiego (1996-2022)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika