Tytuł: Notatnik Janowiecki (3) 1/97
Data wydania: 1997
Liczba stron: 64
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

Minęło 460 lat od lokacji Janowca
__________________________
AKTUALIA
* Nadwiślańska Unia Regionalnych Towarzystw Lubelsko-Radomskiego Pogranicza - czym mogłaby być? /A. Szymanek/
* Rozmowa z Jerzym Żurawskim dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym /L. Kwasek/
* Konferencja Małopolski Przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona /A. Szymanek/
* T. J. Chmielewski, Skarby Małopolskiego Przełomu Wisły. Rys fizjograficzny
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą Cz. 2
__________________________
BADANIA REGIONALNE. POLITYKA WYDAWNICZA TPJ
* Janowieckie Sesje Historyczne /A. Szymanek/
* Bibliofilska edycja najstarszych dokumentów janowieckich /A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec nad Wisłą w wiekach średnich
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Testament Stanisława Odrowąż Pieniążek
* S. Piątkowski, Szkoła elementarna w Janowcu w latach 1840-1869
* J. Babinicz-Wituska, Zwyczaje i obrzędy doroczne w Janowcu, cz. 1
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 1: Koloryt obyczajowości i języka mieszczan janowieckich i kazimierskich. Lata 20 XVIII wieku.
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (4)
* W. Urban, Materiały do Serokomli, czyli Janowca w staropolskich księgach sądowych Archiwum Metropolitalnego w Krakowie
Źródła janowieckie (1/3)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 3
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika