Tytuł: Notatnik Janowiecki (4) 2/97
Data wydania: 1997
Liczba stron: 60
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* L. Kwasek, Towarzystwo Przyjaciół Janowca 1995-1997. Podsumowanie działalności.
* J. Żurawski, Techniczne i użytkowe uwarunkowania konserwacji zamku w Janowcu nad Wisłą. (Referat wygłoszony na Sympozjum Konserwatorsko-Naukowym "Ochrona Środowiska - Ochrona Zabytków", Zarząd Główny TONZ, Warszawa-Kazimierz-Janowiec, 17 X 1997 r.)
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą.
Seria: Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy (3)
* S. Turski, Walory krajoznawcze i turystyczne Małopolskiego Przełomu Wisły
* K. Wolska, Powodzie ... dawniej i powódź 1997 roku w gminie Janowiec
__________________________
ARTYKUŁY
* M. Kurzątkowski, Jana Hinza rysunki zamku w Janowcu, czyli o zasadzkach ikonografii
Seria: Zamek janowiecki (2)
* J. Babinicz-Wituska, Zwyczaje i obrzędy doroczne w Janowcu, cz. 2.
* A. Pawłowski, Iksjon i jego wiślany brat Orzeł
__________________________
WSPOMNIENIA
* J. Olizar, Wspomnienia o Brześcach, cz. 2.
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (5)
* W. Urban, Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie (wizytacja kościoła parafialnego z 1748 r.)
Źródła janowieckie (1/4)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 4.
__________________________
POEZJE
* W. J. Mikulski, wiersz z cyklu"Słońce i Ty" wiersz z cyklu "Tęsknota słońca"

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika