Tytuł: Notatnik Janowiecki (6) 2/98
Data wydania: 1998
Liczba stron: 64
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą /L. Kwasek/
* VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kulturalnych (Radom 23-26 września 1998 r.) /A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Kurzątkowska, Santi Gucci Fiorentino w Janowcu nad Wisłą
* A. Szymanek, Cmentarz parafialny w Janowcu nad Wisłą /Rys historyczny/
* M. Potaczała, "Znany - nieznany janowiecki cmentarz",
* A. Tołpyho, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
__________________________
WSPOMNIENIA
* Wspomnienia Urszuli Olizarowej z Brześc o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w rejonie Janowca, przekazała i rozszerzyła swoimi wspomnieniami i komentarzem Jadwiga Olizar
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (7)
* W. Urban, Wyrok /biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego/ w sprawie kościoła w Serokomli i wprowadzenie doń. Dnia 12 maja /1472 r., Kraków/
Źródła janowieckie (1/6)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 6
Źródła janowieckie (8)
* Opis Janowca nad Wisłą z 1860 roku, przygotował do druku i poprzedził wstępem A. Szymanek
Źródła janowieckie (9)
* Opis Janowca sprzed 121 lat, opracował A. Sas-Jaworski

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika