Tytuł: Notatnik Janowiecki (7) 1/99
Data wydania: 1999
Liczba stron: 64
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Franciszkanin w służbie ludziom... (Rzecz o ks. Stanisławie Kotrysie, gwardianie klasztoru oo. Reformatów w Kazimierzu Dolnym), oprac. K. Wolska
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą 1998, oprac. L. Kwasek
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
__________________________
ARTYKUŁY
* F. Jaroszyński, A. Sas-Jaworski, Janowiecki "dom życia"
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 1)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 3: Mieszczan kazimierskich obyczaje, język, sprawy codzienne i niecodzienne. Kazimierskie tranzakcje chłopów z parafii janowieckiej. /Lata: 1568, 1571, 1575, 1578, 1580, 1614, 1618, 1623, 1674, 1686/
* I. Malawska, "O smoku z baśni i smokach prawdziwych" (czyli: "coś z antropologii Janowca do poduszki")
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, To co zachowałam w pamięci o zamku w Janowcu (rzecz także o "Czarnej Damie" z janowieckiego zamku)
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (10)
* J. Stoch, Plan architektoniczny palacu w Zwierzyńcu (z początku XIX wieku)
Źródła janowieckie (11)
* W. Urban, Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu. (Acta camerae apostolicae, t. I (1207-1344), wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913),
Źródła janowieckie (12)
* W. Urban, Wizytacja kościoła janowieckiego z początku XVII w.
__________________________
NASI AUTORZY

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika