Tytuł: Notatnik Janowiecki (9-10) 1-2/2000
Data wydania: 2000
Liczba stron: 240
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

GŁOSY JUBILEUSZOWE
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2000, oprac. L. Kwasek
* A. Szymanek, O regionalizmie w ogóle i regionalizmie w Janowcu nad Wisłą
* R. Szczygieł, W pięciolecie "Notatnika Janowieckiego"
* A. Sułkowska-Nowicka, Pochwała dobrej roboty
__________________________
AKTUALIA
* Kronika wydarzeń - Zamekw Janowcu nad Wisłą - 1999, oprac. L. Kwasek, współ. E. Jaworowska-Mazur
* II Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* II Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
* Dni Wisły - Kazimierz 2000
* T. Michalak, Kazimierz i Janowiec na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
* A. Madejski, Czy Janowiec będzie żył z turystyki
* A. Pawłowski, Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe, a możliwości aktywacji turystycznej Janowca nad Wisłą i okolic
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec i okolice na szlaku wiślanym we wczesnym średniowieczu
* A. Sas-Jaworski, Rozwój poglądów dotyczących budowy geologicznej Małopolskiego przełomu Wisły w XVIII i XIX wieku
* J. Stoch, Osławscy w Janowcu
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz majątkowy dóbr Przyłęk z lat 1819-1820
* S. Piątkowski, Władze samorządowe gminy Oblassy i ich działalność w latach 1945-1950
* E. Jaworowska-Mazur, Odkrycie w Janowcu
* F. Jaroszyński, O symbolice psa i zająca z janowieckiej Liber Baptisatorum
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej (cz. 2)
* K. Wolska, O gminie, pracy i życiu - wspomina Bronisław Łuczyński
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (15)
* W. Urban, Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku
__________________________
AUTORZY "Notatnika Janowieckiego" (1996-2000)
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Jadwiga Olizarowa (1911-2000)
__________________________
NOTATNIK JANOWIECKI - (1996-2000) spis treści

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika