Cmentarz parafialny w Janowcu

"Można przyjąć, że prace zmierzające do napisania monografii janowieckiego cmentarza parafialnego rozpoczęły się już w 1997 roku (...).

Owego 1997 roku prace rozpoczęły się właśnie od (...) zabytkowej części cmentarza. Latem Marzena Potaczała - studentka z Krakowa - wraz z dwiema młodszymi koleżankami, Agnieszka i Aleksandrą Matczakównami przyjechały do Janowca na wakacje.Zainteresowane historią miejscowości za sprawą pokrewieństwa z janowieckimi rodzinami, (...) nawiązały współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Janowca. (...)

Efektem inwentaryzatorskich "prac cmentarnych" Potaczała i S-ka był materiał zawierający precyzyjne opisy 537 nagrobków, (...).

Odczytanie inskrypcji niektórych starych nagrobków było trudne, stąd też zaszła potrzeba sięgnięcia do ksiąg metrykalnych. (...) Odnalezienie potrzebnych informacji zawartych w księgach wymagało wiele cierpliwości, a wcześniej uporządkowania archiwum parafialnego. (...)

Po pewnym czasie podjęto na nowo trud spisania wszystkich nagrobków janowieckiego cmentarza. Dokonały tego autorki niniejszej monografii. Krystyna Wolska, wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej w Janowcu, pedagog (...) oraz współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Janowca i jego była wiceprezes, do współpracy zachęciła swą wnuczkę Małgorzatę Suszek.

Prace trwały z przerwami kilkanaście lat. Wymagały nie tylko wiele wysiłku, ale również dokładności i staranności w zbieraniu i gromadzeniu danych. Głównym autorem wstępu o historii cmentarza jest Andrzej Szymanek. Dołożono starań, by książka spełniała wysokie standardy edytorskie. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z Jerzym Rudzkim z Lublina, (...)."

fragmenty "Od wydawcy"

SPIS RZECZY

Od wydawcy | ks. Janusz Socha: Przedmowa | Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś: Wstęp | Andrzej Szymanek, Krystyna Wolska (współpraca): Rys historyczny cmentarza parafialnego w Janowcu | Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś: Zwyczaje, wierzenia i obrzędy pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców naszego regionu | Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś: Wezwania, apostrofy, epitafia i wiersze | Spis nagrobków [oprac. Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek-Waś] /Sektor I / Sektor II / Sektor III / Sektor IV / Sektor V / Sektor VI / Sektor VII / Sektor VIII / Sektor IX / Sektor X / Sektor XI / Sektor XII / Sektor XIII / Sektor XIV | Zestawienie danych ze spisu nagrobków | Chronologiczne poszerzanie cmentarza parafialnego w Janowcu | Inne miejsca pochówku naszych obywateli | Plan grobów wojennych 1914-1915 na cmentarzu w Janowcu | Cmentarz wojenny w Janowcu 1914-1915 | Marzena Potaczała: Znany-nieznany janowiecki cmentarz | Dariusz Kopciowski: Zabytkowe wartości cmentarza parafialnego w Janowcu | Indeks nazwisk | Bibliografia | Spis fotografii

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Wspomnienia

Zbiór wspomnień Marii Knabe o Janowicach oraz o sąsiadach z bliższej i dalszej okolicy to barwny, literacki opis czasów minionych, z którego dowiadujemy się, jak funkcjonował janowiecki dwór na co dzień i od święta i w każdej porze roku. Oprowadzani tekstem, zaglądamy do wszystkich pomieszczeń rodzinnego domu Autorki. Widzimy, niczym zapisane na taśmie filmowej, domowe sprzęty, krzątaninę domowników i słyszymy ich rozmowy. Jesteśmy świadkami zwykłych, codziennych wydarzeń.

Od Wydawcy

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy | Zamiast wstępu | O Marysi - autorce wspomnień | Wspomnienia z Janowic / Ojciec / Babcie i Babunie / Babunia Starsza / Babunia Młodsza / Bognie, kochanej mojej / Nasi sąsiedzi / Wacławów, wrzesień 1939 r. / Mieszkańcy i Pracownicy / Poznaniacy / Dziadzio Kośnica / Doktor Muszyński / Państwo Kulowie / Ślub w Janowicach | Wywiady samej z sobą / Pokój Północny / Cofka, a może raczej "Było" / O Manii i innych rzeczach / Hela i nie tylko / Pani Albina / Pan Bagiński | Wspomnienia / Marii z Czaplińskich Knabe o śp. Leonie Kozłowskim napisane w formie listu do Jego córki Bożeny Kozłowskiej-Pycińskiej / O śp. Rucie Czaplińskiej: po prostu siostra | Miniaturki autorstwa Małgosi Knabe, córki Marysi

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Lubomirscy. Wśród ludzi i książek

Materiały z sesji naukowej X Janowieckich Spotkań Historycznych, która odbyła się 29 czerwca 2013 r. na Zamku w Janowcu (Dom Północny) mającej na celu pokazać "(...) wybitnych reprezentantów, ale także wpisać ich w szersze tło społeczno-kulturowe, pokazać kręgi społeczne, w których się obracali, z którymi wchodzili w relacje, wywierając swoją osobowością i indywidualnością zauważalny wpływ na kształt życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Dariusz Kupisz: Klucz janowiecki w świetle rejestrów podatkowych z drugiej połowy XVII wieku | Eugeniusz Janas: Jerzy Sebastian Lubomirski - mistrz intrygi politycznej | Leszek Wierzbicki: Działalność poselska Stanisława Herakliusza i Hieronima Augusta Lubomirskich | Wiesław Bondyra: Rezydencje Lubomirskich w Lublinie w XVIII wieku | Mariusz Kozdrach: Dobra janowieckie i ich mieszkańcy w ostatnich latach władania nimi przez Lubomirskich | Dariusz Chemperek: Poematy epickie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - w kręgu barokowego klasycyzmu

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Powódź na Powiślu Lubelskim w 2010 roku. Hydrotechnika a ochrona przyrody

Materiały z sesji XIII i XIV Zimowych Spotkań Janowieckich z lat 2011 i 2012 poświęcone - "katastrofalnej powodzi, jaka miała miejsce w Janowcu w 2010 r. Publikacja prezentuje stanowiska przedstawicieli świata nauki oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną i zapobieganiem skutkom powodzi".

SPIS TREŚCI

Leszek Kwasek: Od wydawcy | Justyna Warowna: Wstęp | Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski: Człowiek - istotny element dla morfodynamiki koryt rzecznych | Andrzej Pawłowski, Krzysztof Wawer: Ochrona przyrody czy ochrona przeciwpowodziowa | Andrzej Pichla: Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim | Adam Madejski: Ochrona przyrody a ochrona pzreciwpowodziowa: możliwości i granice kompromisu

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej

Materiały z sesji naukowej IX Janowieckich Spotkań Historycznych z 25 czerwca 2011 r. dotyczącej "(...) czasów, gdy Lubomirscy władali Janowcem, jak również pełnili funkcje starostów w pobliskim Kazimierzu, stanowiącym miasto królewskie.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Witold Kłaczewski: Janowiecka linia Lubomirskich na tle dziejów rodu | Eugeniusz Janas: Lubomirscy w dziejach wojskowych Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku | Dariusz Kupisz: Lubomirscy na forum sejmiku województwa sandomierskiego w XVII wieku | Jerzy Ternes: Koniec związku Lubomirskich z Janowcem | Marek Wiatrowicz: Zarys dziejów Lubomirskich linii rzeszowskiej

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Pani na Sycynie

Są to wspomnienia córki o matce, działaczce oświatowej i kulturalnej na wsi radomskiej na przełomie wieków, pisane w latach 50-tych.

Format A5

Legendy zamku janowieckiego

Wydane w nowej szacie graficznej i z krótkim słowem wydawcy dotyczącym autorki. Na końcu zbioru legend zamieszczono tę najbardziej znaną "O Czarnej Damie" spisaną na podstawie podań ludowych przez Józefa Janusza.
Wydanie formatu 20x20 z ilustracjami zamku.
Nakład 500 egz.

Przewodnik po Janowcu

Ponowny reprint z 1930 r. pióra ks. dr Władysława Chrzanowskiego, ówczesnego proboszcza parafii janowieckiej, zawierający krótki rys historyczny Janowca. Dodatkowo zamieszczono krótką notę o autorze napisaną przez Michała Pawlikowskiego.
Wydanie broszurowe formatu A6.
Nakład 500 egz.

„VIII JSH – Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu.” t. 2

Już po raz drugi Towarzystwo zorganizowało sesję historyczną poświęconą specjalnie rodowi TARŁÓW herbu Topór. Byli kiedyś możni, znamienici pracami, które podejmowali dla chwały Rzeczypospolitej, ale też swojego wywyższenia. Szybko wzrastali gospodarczo, politycznie i wojskowo, aby w wiekach XVI-XVIII stać się znanym magnackim rodem Rzeczypospolitej.
Format A5, nakład 300 egz.