Album „JANOWIEC”

Myśl wydania albumu o Janowcu zrodziła się przed dziesięcioma laty, razem z powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Jednakże wersja, którą otrzymają do rąk czytelnicy jest zgoła odmienna od pierwotnej. Miał to być przede wszystkim dokument złożony ze starych, czarno-białych fotogramów, przedstawiający naszą miejscowość i jej mieszkańców w pierwszej połowie ubiegłego wieku. (...) Należało więc (...) podporządkować się wymogom rynku, przygotowując książkę dla odbiorcy nie tylko związanego z Janowcem. I stąd konieczność zrezygnowania z pierwotnej dokumentalnej formy albumu. (L. Kwasek)
Fotografie: Janusz Szyndler
Format 240x300.

VI JSH – Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIXw.

Niewiele wiemy o rodzie TARŁÓW w ogóle. Można postawić tezę, że przez historyków zostali trochę zapomniani. Może z powodu wyjątkowo rozproszonych źródeł archiwalnych? Ale my tutaj w Janowcu chcemy wskrzesić pamięć historyczną o nich. Stąd dzisiejsze spotkanie, które traktujemy jako pierwsze i chyba nie ostatnie. Być może dzisiejsze spotkanie na zamku w Janowcu - zainspiruje do pracy większej. Być może napiszemy wspólnie kolejną "trylogię", tym razem o Tarłach herbu Topór, którzy w XVI-XVIII stuleciach byli jednymi z możnych Rzeczypospolitej."(A. Szymanek)
Format A5, nakład 200 egz.

Pani na Sycynie. Z dziejów Rodziny.

Towarzystwo Przyjaciół Janowca wydaje oto trzecią część sagi rodu Czaplińskich oraz rodzin z nimi spokrewnionych i spowinowaconych. (...) Na publikację składają się trzy obszerne teksty wspomnień: W zadumie nad przeszłością (Maria Rutkowska); Nie tylko w Zbożennie. Wspomnienia z Polski, Włoch i Francji (Kamila Morżkowska-Laval); Wspomnienia (Alina Czaplińska). (...)
We wspomnieniach trzech kobiet wracają sylwetki osób, które zapisały się w dziejach lokalnych - nie tylko dawnej ziemi radomskiej. Jednak główni bohaterowie wspomnień tutaj kiedyś żyli i umierali. Ich doczesne szczątki spoczywają na wielu okolicznych cmentarzach."

Format A5, noty genealogiczne.
Nakład 1000 egz.

ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen Kulturowy miasteczka – sztetl.

Zbiór referatów i komunikatów wygłoszonych podczas sesji naukowej w czasie V JSH.
Poszczególne artykuły ilustrują różne problemy z pogranicza historii i kultury żydowskich mieszkańców miejscowości. Ukazują w ogólnych zarysach takie zagadnienia jak historia, literatura, sztuka, handel, aktywność polityczna, Holocaust. Nie było celem zbadanie dziejów Żydów tego regionu w ściśle określonym przedziale czasowym, lecz możliwie szerokie ukazanie spektrum Historii Żydów Janowca, Kazimierza Dolnego i Puław (od XVI do lat 40-tych XX wieku), które może przyczynić się do zgłębienia w przyszłości tej mało jeszcze poznanej tematyki.
Format A5, fotografie.

Nakład 1000 egz.

Miasteczko

Oddając do rąk Czytelnika "Miasteczko" Szaloma Asza - jednego z największych pisarzy tworzących w jidysz - chcemy na nowo odczytać niezwykle barwnie opisane codzienne życie żydowskich mieszkańców sztetl, przybliżyć ten zapomniany, na swój sposób magiczny świat, którego już nie ma. Wydanie książki wsparli finansowo: Społeczna Fundacja Miasta Kutna; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej; Petit s.c., skład, druk, oprawa - Lublin; BISE - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Polmos Lublin S.A.; Maria Andzelm-Kershenbaum - New Jersey; Zofia Jancewicz - Warszawa; Józef Sułek - Kłodzko; Czesław Caryk, "Krokus" - Pająków; "Pod Wietrzną Górą", Restauracja i Hotel - Kazimierz Dolny; Katarzyna i Wojciech Bieńkowscy - Warszawa; Hotel "Waksman" - Lublin
Format A5, liczne fotografie z Kazimerza Kutna i Janowca.

Nakład 1000 egz.

 

IV Janowieckie Spotkania Historyczne – „Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIXw. Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą

Zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka i F. Jaroszyńskiego, która odbyła się w dniu 15.06.2002 r. na zamku w Janowcu.
"Wygłoszono referaty poświęcone rozwojowi i organizacji sieci parafialnej w rejonie Wisły Środkowej w XII-XVIII wieku, a także aspektom gospodarczym życia tutejszych parafii w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Tematyka ważna i nie do końca zbadana. Z pewnością zainteresuje regionalistów i historyków lokalnego kościoła."
Format A5, 11 fotografii.

Nakład 500 egz.

Kościół parafialny w Janowcu

Jest kolejną pozycją z serii Małe Monografie Janowieckie autorstwa Jerzego Stocha - "(...) historyka, archiwisty, miłośnika i badacza dziejów Janowca nad Wisłą. Autor omawia okoliczności założenia parafii, jej terytorium, uposażenie, bazę materialną, wygląd i dawne wyposażenie kościoła pod wezwaniem św. Stanisława i św. Małgorzaty. Czytamy o ważniejszych wydarzeniach w życiu kościoła i parafii. Poznajemy nazwiska dawnych proboszczów i wikariuszy janowieckich."
Format A5, 8 fotografii.

Nakład 500 egz.

Szkoła Elementarna w Janowcu, lata 1809-1914

Ta niecierpliwie oczekiwana praca oświetla nieznane dzieje janowieckiej szkoły w latach 1809-1914. "Słusznie autor postawił sobie we wstępie pytanie, czy większy wpływ na historię szkoły w Janowcu miało zaborcze ustawodawstwo, czy też rozwój tego typu placówki oświatowej zdeterminowały przede wszystkim lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, a głównie jednostki oświecone, które widziały konieczność szerzenia oświaty wśród warstw najniższych. Muszę przyznać, że autor bardzo szybko przekonał mnie do swego rozwiązania. Przyjmując właśnie taką konstrukcje pracy dr Sebastian Piątkowski w daleko większym stopniu ukazał lokalne środowisko w jakim przyszło funkcjonować szkole, a tym samym poniekąd zmusił historyków zajmujących się dziejami szkolnictwa elementarnego w zaborze rosyjskim do pewnej rewizji poglądów, wykazując mianowicie, że w większym stopniu winni oni zwracać uwagę na uwarunkowania lokalne, a nie tylko wszelkie niepowodzenia w rozwoju tego typu szkolnictwa składać na karb polityki oświatowej caratu."

fragment rec. prof. dr hab. Wiesława Cabana

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów | Wstęp | Trudne początki (1809-1830) | Nadzieje i rozczarowania (1830-1848) | Spokojne lata (1848-1869) | Na drodze do likwidacji (1869-1876) | Czas "nocy apuchtinowskiej" (1880-1893) | Porażki i sukcesy (1893-1914) | Aneksy / Wykaz nauczycieli pracujących w Szkole Elementarnej w Janowcu w latach 1817-1914 / Wykaz mieszkańców Janowca wynajmujących w latach 1842-1903 pomieszczenia w swych domach na potrzeby szkoły elementarnej / Lista płatników składki na utrzymanie Szkoły Elementarnej w Janowcu w 1830 r. / Lista płatników składki na utrzymanie Szkoły Elementarnej w 1870 r. / Tygodniowy plan zajęć Szkoły Elementarnej w Janowcu w roku szkolnym 1864/1865 / Lista uczniów Szkoły Elementarnej w Janowcu w 1830 r. / Lista uczniów Szkoły Elementarnej w Janowcu w roku szkolnym 1864/1865 / Liczebność uczniów w poszczególnych klasach Szkoły Elementarnej w Janowcu w latach 1881-1911 / Tekst przysięgi nauczycielskiej, składanej przez nauczycieli Szkół Elementarnych (według formularza z 1869 roku) / Tekst przysięgi na wierność carowi, składanej przez nauczycieli Szkół Elementarnych (według formularza z 1869 roku)

Zapytaj o możliwość zakupu książki

III Janowieckie Spotkania Historyczne – Mecenat kulturalny Firlejów – Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny

Zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 2.06.2001 r. na zamku w Janowcu.
"Tym razem mówiono o mecenacie kulturalnym Firlejów. Referaty wygłosili historycy z Lublina, Warszawy, Köln. Przypomnieli oni zasługi tej rodziny na polu wspierania i promowania działalności kulturalnej, literackiej, artystycznej, urbanistycznej, architektonicznej w Polsce XVI-wiecznej; w Janowcu nad Wisłą w szczególności."
Format A5, 12 fotografii.

Nakład 500 egz.

I Janowieckie Spotkania Historyczne – Firlejowie

Zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 5.06.1999 r. na zamku w Janowcu.
"W publikowanym zbiorze referatów znajdzie Czytelnik interesujący materiał o wybitniejszych, także mniej znanych członkach rodu Firlejów, ich studiach zagranicznych, karierach urzędniczych, działalności wojskowej w XVI-XVII wieku."
Format A5, 16 fotografii.

Nakład 500 egz.