Tytuł: Pani na Sycynie. Z dzejów tajnego nauczania w byłym Królestwie Kongresowym
Data wydania: 2010
Liczba stron: 179
Autor: Maria Rutkowska; do druku przygot. Kazimierz Czapliński
Nakład: 100

Są to wspomnienia córki o matce, działaczce oświatowej i kulturalnej na wsi radomskiej na przełomie wieków, pisane w latach 50-tych.

Format A5