Tytuł: Początki miasta Janowiec nad Wisłą. Dokumenty z lat 1537, 1566, 1580
Data wydania: 1999
Liczba stron: 40
Autor: Andrzej Wyrobisz

Opracowanie i wstęp - prof. Andrzej Wyrobisz.
Jest to początek bibliofilskiej serii Źródeł Janowieckich.
Praca została wydana w 140 ponumerowanych egzemplarzach na papierze czerpanym, a pozostała część w ilości 180 sztuk na papierze zwykłym.