Tytuł: Powódź na Powiślu Lubelskim w 2010 roku. Hydrotechnika a ochrona przyrody
Data wydania: 2012
Liczba stron: 140
Autor: red. Leszek Kwasek, Filip Jaroszyński, Justyna Warowna
Nakład: 500

Materiały z sesji XIII i XIV Zimowych Spotkań Janowieckich z lat 2011 i 2012 poświęcone - "katastrofalnej powodzi, jaka miała miejsce w Janowcu w 2010 r. Publikacja prezentuje stanowiska przedstawicieli świata nauki oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną i zapobieganiem skutkom powodzi".

SPIS TREŚCI

Leszek Kwasek: Od wydawcy | Justyna Warowna: Wstęp | Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski: Człowiek - istotny element dla morfodynamiki koryt rzecznych | Andrzej Pawłowski, Krzysztof Wawer: Ochrona przyrody czy ochrona przeciwpowodziowa | Andrzej Pichla: Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim | Adam Madejski: Ochrona przyrody a ochrona pzreciwpowodziowa: możliwości i granice kompromisu

Zapytaj o możliwość zakupu książki