Tytuł: Przewodnik po Janowcu
Data wydania: 1939
Liczba stron: 32
Autor: ks. dr Władysław Chrzanowski

Ponowny reprint z 1930 r. pióra ks. dr Władysława Chrzanowskiego, ówczesnego proboszcza parafii janowieckiej, zawierający krótki rys historyczny Janowca. Dodatkowo zamieszczono krótką notę o autorze napisaną przez Michała Pawlikowskiego.
Wydanie broszurowe formatu A6.
Nakład 500 egz.