Tytuł: Szkoła Elementarna w Janowcu w latach 1809-1914
Data wydania: 2001
Liczba stron: 113
Autor: Sebastian Piątkowski
Nakład: 500

Ta niecierpliwie oczekiwana praca oświetla nieznane dzieje janowieckiej szkoły w latach 1809-1914. "Słusznie autor postawił sobie we wstępie pytanie, czy większy wpływ na historię szkoły w Janowcu miało zaborcze ustawodawstwo, czy też rozwój tego typu placówki oświatowej zdeterminowały przede wszystkim lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, a głównie jednostki oświecone, które widziały konieczność szerzenia oświaty wśród warstw najniższych. Muszę przyznać, że autor bardzo szybko przekonał mnie do swego rozwiązania. Przyjmując właśnie taką konstrukcje pracy dr Sebastian Piątkowski w daleko większym stopniu ukazał lokalne środowisko w jakim przyszło funkcjonować szkole, a tym samym poniekąd zmusił historyków zajmujących się dziejami szkolnictwa elementarnego w zaborze rosyjskim do pewnej rewizji poglądów, wykazując mianowicie, że w większym stopniu winni oni zwracać uwagę na uwarunkowania lokalne, a nie tylko wszelkie niepowodzenia w rozwoju tego typu szkolnictwa składać na karb polityki oświatowej caratu."

fragment rec. prof. dr hab. Wiesława Cabana

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów | Wstęp | Trudne początki (1809-1830) | Nadzieje i rozczarowania (1830-1848) | Spokojne lata (1848-1869) | Na drodze do likwidacji (1869-1876) | Czas "nocy apuchtinowskiej" (1880-1893) | Porażki i sukcesy (1893-1914) | Aneksy / Wykaz nauczycieli pracujących w Szkole Elementarnej w Janowcu w latach 1817-1914 / Wykaz mieszkańców Janowca wynajmujących w latach 1842-1903 pomieszczenia w swych domach na potrzeby szkoły elementarnej / Lista płatników składki na utrzymanie Szkoły Elementarnej w Janowcu w 1830 r. / Lista płatników składki na utrzymanie Szkoły Elementarnej w 1870 r. / Tygodniowy plan zajęć Szkoły Elementarnej w Janowcu w roku szkolnym 1864/1865 / Lista uczniów Szkoły Elementarnej w Janowcu w 1830 r. / Lista uczniów Szkoły Elementarnej w Janowcu w roku szkolnym 1864/1865 / Liczebność uczniów w poszczególnych klasach Szkoły Elementarnej w Janowcu w latach 1881-1911 / Tekst przysięgi nauczycielskiej, składanej przez nauczycieli Szkół Elementarnych (według formularza z 1869 roku) / Tekst przysięgi na wierność carowi, składanej przez nauczycieli Szkół Elementarnych (według formularza z 1869 roku)

Zapytaj o możliwość zakupu książki