Tytuł: VI JSH - Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIXw.
Data wydania: 2007
Liczba stron: 134

Niewiele wiemy o rodzie TARŁÓW w ogóle. Można postawić tezę, że przez historyków zostali trochę zapomniani. Może z powodu wyjątkowo rozproszonych źródeł archiwalnych? Ale my tutaj w Janowcu chcemy wskrzesić pamięć historyczną o nich. Stąd dzisiejsze spotkanie, które traktujemy jako pierwsze i chyba nie ostatnie. Być może dzisiejsze spotkanie na zamku w Janowcu - zainspiruje do pracy większej. Być może napiszemy wspólnie kolejną "trylogię", tym razem o Tarłach herbu Topór, którzy w XVI-XVIII stuleciach byli jednymi z możnych Rzeczypospolitej."(A. Szymanek)
Format A5, nakład 200 egz.