Tytuł: "VIII JSH - Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu." t. 2
Liczba stron: 204

Już po raz drugi Towarzystwo zorganizowało sesję historyczną poświęconą specjalnie rodowi TARŁÓW herbu Topór. Byli kiedyś możni, znamienici pracami, które podejmowali dla chwały Rzeczypospolitej, ale też swojego wywyższenia. Szybko wzrastali gospodarczo, politycznie i wojskowo, aby w wiekach XVI-XVIII stać się znanym magnackim rodem Rzeczypospolitej.
Format A5, nakład 300 egz.