Tytuł: W cieniu kazimierskiej fary
Autor: Mariusz Jan Kępiński

Tomik wierszy Mariusza Jana Kępińskiego debiutującego młodego poety kazimierskiego.
Całość opracował, przygotował do druku i sfinansował dr hab. Andrzej Sas-Jaworski, z wykształcenia przyrodnik, zajmujący się fotografiką, malarstwem i literaturą - napisał m.in. "Dzieje Żydów kazimierskich".