Tytuł: ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen Kulturowy miasteczka - sztetl.
Data wydania: 2003
Liczba stron: 317

Zbiór referatów i komunikatów wygłoszonych podczas sesji naukowej w czasie V JSH.
Poszczególne artykuły ilustrują różne problemy z pogranicza historii i kultury żydowskich mieszkańców miejscowości. Ukazują w ogólnych zarysach takie zagadnienia jak historia, literatura, sztuka, handel, aktywność polityczna, Holocaust. Nie było celem zbadanie dziejów Żydów tego regionu w ściśle określonym przedziale czasowym, lecz możliwie szerokie ukazanie spektrum Historii Żydów Janowca, Kazimierza Dolnego i Puław (od XVI do lat 40-tych XX wieku), które może przyczynić się do zgłębienia w przyszłości tej mało jeszcze poznanej tematyki.
Format A5, fotografie.

Nakład 1000 egz.