Składki

Przypominamy o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich. Nieregulowanie tej należności przez trzy kolejne lata zobowiązuje zarząd do skreślenia osoby niepłacącej z listy członków TPJ. Mamy nadzieję, że do takiej ostateczności nie dojdzie.

Zmiana numeru konta

Informujemy wszystkich Członków TPJ, którzy będą chcieli uregulować swoje płatności na rzecz Towarzystwa, iż nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Aktualny numer konta zamieszczony jest w stopce „Gazety Janowieckiej” i podajemy go poniżej: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym – konto: 21 8731 0001 0103 3822 2001 0013

Kwatery agroturystyczne w gminie Janowiec

Na terenach o dużych walorach krajobrazowych często odwiedzanych przez spragnionych spokoju i odpoczynku turystów, istnieje potrzeba powstania bazy noclegowej. W przypadku terenów rolniczych bazę taką mogą stanowić rolnicze gospodarstwa agroturystyczne wychodzące naprzeciw potrzebom przybywających turystów.

Kolejny album pt. „Janowiec”

Zwracamy się do wszystkich chętnych, którzy chcieliby mieć w domu album ze starymi zdjęciami swoich rodzin z dokładnym opisem, kogo fotogramy przedstawiają wraz z panoramą fotograficzną ulic i domów naszej miejscowości sprzed lat. Zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat w wysokości 90 zł. W ten sposób będziemy mogli ustalić nakład i taką ilość egzemplarzy wydać.