Projekt nowego Statutu TPJ

Poniżej (w załączeniu) zamieszczamy „Projekt nowego Statutu TPJ” (tekst jednolity) – nad którym odbędzie się głosowanie podczas planowanego na dzień 20.08.2022 r. Walnego Zebrania Członków TPJ. >>>Projekt nowego Statutu TPJ” (tekst jednolity)<<<

Nowa książka TPJ

Wkrótce (około połowy lutego) z drukarni wyjdzie nowa książka TPJ pt. „JANOWIEC nad Wisłą. Dzieje miasta 1537-1869” autorstwa Andrzeja Szymanka. Publikacja będzie dostępna w punktach sprzedaży Towarzystwa.

Gazeta Janowiecka nr 102

Zamieszczamy 102. numer „Gazety Janowieckiej”. Numer ten, podobnie jak poprzednie wydania Gazety od numeru 95, ukazuje się jedynie w wydaniu elektronicznym. W bieżącym numerze Gazety publikujemy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Tym razem znajdziemy informacje o tytułach i autorach poszczególnych tekstów zamieszczanych w kolejnych wydaniach Gazety. Zamieściliśmy także bieżące informacje odnośnie finału inicjatywy społecznej w Janowcu „Janowiec Miastem”. Z informacji…

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy i Osady Janowiec, Janowiecka „Wspólnoto Ludzi Dobrej Woli”, Czytelnicy „Gazety Janowieckiej”, W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz redakcji „Gazety Janowieckiej”     Składam Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021 roku. Życzę dobrego zdrowia w trudnych czasach „zarazy naszych czasów”. Życzę bliskości ludzi życzliwych oraz opieki Nieba. Trwajmy Drodzy Przyjaciele na przekór złu, które dzisiaj…

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec

W związku z negatywnym wynikiem konsultacji społecznych w sprawie opinii mieszkańców Gminy Janowiec dotyczącej wniosku o nadanie statusu miejscowości Janowiec, przedstawionym Radzie Gminy Janowiec przez Wójta Gminy Janowiec, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada i XXXI sesji Rady Gminy Janowiec w dniu 26 listopada 2021 r., Rada Gminy Janowiec podjęła decyzję o nieprocedowaniu dalszych działań związanych z wnioskiem o przywrócenie statusu miasta miejscowości Janowiec. Konsultacje…

Prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Janowcu – dołącz do nas!

Towarzystwo Przyjaciół Janowca zaprasza do udziału w akcji porządkowania XVI-wiecznego cmentarza żydowskiego w Janowcu, zlokalizowanego przy ulicy Młynarskiej w terminie 18-19 listopada 2021 r. Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny. Zapraszamy osoby pełnoletnie. Niezbędne są sekatory do krzewów lub pilarki spalinowe oraz rękawice i strój ochronny. Prosimy o odpowiedzialne zachowanie – bierzesz udział w akcji na własną odpowiedzialność. Pierwszy krok został już wykonany. Nie było łatwo, ale udało się…

„Janowiec Miastem” – przypominamy!

Przypominamy, że głosowanie mieszkańców gminy Janowiec w ramach toczącej się społecznej kampanii „Janowiec Miastem” trwa jedynie do 15 listopada 2021 r.. Karty do głosowania znajdują się u sołtysów wsi. Uzyskanie statusu miasta zwiększy prestiż Janowca. Przyniesie także wymierne korzyści, jak: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich. Nic nie zostanie przy tym utracone z dotychczasowych praw. A to dlatego, że gmina…

Gazeta Janowiecka nr 101

Od 9 listopada 2021 roku dostępny jest 101. numer „Gazety Janowieckiej”. Numer ten, podobnie jak poprzednie wydania Gazety od numeru 95, ukazuje się jedynie w wydaniu elektronicznym. Gazetę rozpoczyna tekst Krystyny Wolskiej „Na janowieckim cmentarzu…”, nawiązujący do dnia Wszystkich Świętych. W bieżącym numerze Gazety publikujemy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Tym razem znajdziemy informacje o wybranych autorach tekstów zamieszczanych…

Dodruk wydawnictw Towarzystwa

W wyniku dodruku, zasoby dostępnych wydawnictw TPJ powiększyły się o dwa tytuły książkowe: Miasteczko – Szalom Asz (format A5, liczne fotografie z Kazimierza, Kutna i Janowca); ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen Kulturowy miasteczka – sztetl – zbiór referatów i komunikatów wygłoszonych podczas sesji naukowej w czasie V Janowieckich Spotkań Historycznych (format A5, fotografie). Powyższe książki cieszyły się dużym zainteresowaniem…

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Janowiec, 2 listopada 2021 Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Janowiec Drodzy Przyjaciele Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu, które kończy kampanię społeczną „Janowiec Miastem”, prowadzoną na rzecz przywrócenia praw miejskich dla Janowca. Głosowanie mieszkańców gminy Janowiec już się zaczęło i będzie trwać do 15 listopada 2021. Karty do głosowania znajdują się u sołtysów wsi. Głosy Państwa – jakiekolwiek by nie były – są potrzebne…