Tytuł: Lubomirscy. Wśród ludzi i książek
Data wydania: 2013
Liczba stron: 134
Autor: red. Henryk Gmiterek, Andrzej Szymanek
Nakład: 300

Materiały z sesji naukowej X Janowieckich Spotkań Historycznych, która odbyła się 29 czerwca 2013 r. na Zamku w Janowcu (Dom Północny) mającej na celu pokazać "(...) wybitnych reprezentantów, ale także wpisać ich w szersze tło społeczno-kulturowe, pokazać kręgi społeczne, w których się obracali, z którymi wchodzili w relacje, wywierając swoją osobowością i indywidualnością zauważalny wpływ na kształt życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Dariusz Kupisz: Klucz janowiecki w świetle rejestrów podatkowych z drugiej połowy XVII wieku | Eugeniusz Janas: Jerzy Sebastian Lubomirski - mistrz intrygi politycznej | Leszek Wierzbicki: Działalność poselska Stanisława Herakliusza i Hieronima Augusta Lubomirskich | Wiesław Bondyra: Rezydencje Lubomirskich w Lublinie w XVIII wieku | Mariusz Kozdrach: Dobra janowieckie i ich mieszkańcy w ostatnich latach władania nimi przez Lubomirskich | Dariusz Chemperek: Poematy epickie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - w kręgu barokowego klasycyzmu

Zapytaj o możliwość zakupu książki