notatnik 23-24

SPIS TREŚCI

DO CZYTELNIKA

______________
AKTUALIA
* Darczyńcy TPJ (1995-2022) - L. Kwasek, M. Kwasek, A. Madej
* Towarzystwo Przyjaciół Janowca w Informatorze Wojewódzkiej Rady Regionalnych Towarzystw
* Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ (20 sierpień 2022)
* I Konferencja Wiślana (czerwiec 2023)
* "Nic dwa razy się nie zdarza", czyli o tym, jak upadł projekt „JANOWIEC - Miastem” - A. Szymanek
* Uroczyste oznakowanie kirkutu w Janowcu (8 lipiec 2022) - F. Jaroszyński

______________
ARTYKUŁY
* Zapomniana kapliczka św. Rocha w Janowcu nad Wisłą - A. Szymanek
* Z problematyki funkcjonowania rad narodowych na terenie Powiśla Puławskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej - M. D. Bednarski

______________
TOPONIMIA i KARTOGRAFIA JANOWIECKA - A. Szymanek
1. Nazwy miejscowe w dobrach Janowiec [i] Oblasy w XIX-wiecznych księgach metrykalnych
2. Protokół opisu granic pomiędzy dobrami Oblasy - Wojszyn - Trzcianki (1838)
3. Plan miejsca sporu granicznego pomiędzy właścicielem a mieszczanami Janowca (1845)
4. Podział Niwy za Wiatrakami dla włościan dwunastu wsi Oblasy (1850)
5. Regestr Pomiarowy Główny [--] Lasu Rudzki zwanego [--] do Dóbr Janowiec Oblassy (1858)
6. Plan Lasu Rudzki zwanego do Dóbr Janowiec Oblassy należącego [--] (1859)
7. Rejestr pomiarowy dóbr prywatnych Janowiec Oblassy (1863)
8. Planik wykazujący położenie i odległość wsi Ławecka od Dóbr głównych Janowiec Oblassy (1863, 1890)
9. Plan gruntów poparafialnych w miasteczku Janowiec wraz z gruntami wsi Wojciechów (1871)
10. Plan folwarku Nadbrzezie (1879, 1889, 1919). /Toponimy: zamek, Manez, Mazurka, Poręba, Piaski, Za Wałem, Za Łachą, Kępa, Oblasy Xięże/
11. Plan folwarku Oblassy i miejscowości leśnej Przeczniak należących do dóbr Oblassy (1879-1889-1919). /Toponimy: Dębniak, Przeczniak, Pod Przeczniakiem, Psiarnia, Pod Manezem/
12. Plan osady karczemnej dworskiej znajdującej się we wsi Ławecko należącej do dóbr głównych Janowiec Oblassy położonej w Guberni Radomskiej Powiecie Kozienickim (1890)
13. Планъ угодiя Янyвек устроенного из земель частного Имънiя Облясы (1898)
/Plan zagospodarowania terenu Janówek utworzonego z gruntów dóbr prywatnych Oblasy/
14. План земель поступивших в собственность крестьян селения Обляси Кcенже
Plan gruntów przeszłych na własność chłopów wsi Oblasy Księże/ (1892,1905)
/Toponimy: Pod Pałacem, Pod Gorzelnią, Pod Manezem, Borek/
15. Rejestr pomiarowy dóbr Janowiec i Oblasy 1919
Słowniczek janowieckich toponimów

______________
VISTULANA
* O dwóch bindugach na Wiśle - w Nowej Aleksandrii (1854) i Górze Puławskiej (1861) - A. Szymanek
* Janowiec w "planach Wisły" Wilhelma Kolberga (1860-1866)
* "Plan" rzeki Wisły między Nasiłowem a Bronowicami (1830)
* Spław drzewa na Wiśle - okolica Janowca (ryc. z II połowy XIX wieku)

______________
MISCELLANEA
* Tajemnicza macewa na cmentarzu parafialnym w Janowcu - P. Sygowski; M. Kwasek (foto)
* Odnaleziona macewa z jednorożcem – Paweł Sygowski
* Janowieckie konotacje, przypadłości, wspaniałości - Genius Loci? – G. J. Korwin-Szymanowski

______________
ŹRÓDŁOWE DROBIAZGI
* Spis czeladzi w Janowicach (1584) - A. Szymanek (oprac.)
* /Fortyfikacja Janowca w 1716/ - A. Szymanek (oprac.)
* Rejestr drzew w ogrodzie janowi[e]ckim przy zamku (lubelskie) (1730) - A. Szymanek (oprac.)

______________
AUTORZY
Notatnika Janowieckiego (1996-2022)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

Ślady naszych przodków

Od wydawcy

Trzymają Państwo w rękach kontynuację vel uzupełnienie wydanej w 2016 roku monografii cmentarza w Janowcu nad Wisłą.

Krystyna Wolska, niestrudzona główna autorka tamtej monografii, opracowała część drugą zatytułowaną: „ŚLADY NA-SZYCH PRZODKÓW”. Aneks biograficzny do monografii „Cmentarz parafialny w Janowcu”. Została ona dobrze odebrana przez czytelników, stając się swoistym przewodnikiem po janowieckim cmentarzu parafialnym. Nie zawierała jednak zbyt wielu biogramów osób zmarłych i stąd decyzja o wydaniu aneksu.

Książka, którą macie Państwo przed sobą, domyka dzieło poświęcone janowieckiemu cmentarzowi i pochowanym na nim zmarłym. Sprawia, że na osobistą pamięć o bliskich, którzy odeszli, nakłada się pamięć zbiorowa – bo odtąd ten, kto książkę przeczyta, stanie się ogniwem ludzkiego łańcucha pamięci o janowieckiej nekropolii i janowieckich zmarłych.
Towarzystwo Przyjaciół Janowca wydaje tę interesującą książkę z przeświadczeniem, że wzbogaca regionalną pamięć o ludziach, którzy tutaj żyli, pracowali i umierali.

Andrzej Szymanek

Książka zawiera 21 fotografii.

SPIS RZECZY

Od wydawcy
Wstęp
ŚLADY NASZYCH PRZODKÓW (lipiec 2014 – luty 2019)
- Cmentarz przy kościele parafialnym
- Cmentarz parafialny
-- Sektor I | Sektor II | Sektor III | Sektor IV | Sektor V | Sektor VI | Sektor VII | Sektor VIII | Sektor IX | Sektor X | Sektor XI | Sektor XII | Sektor XIII | Sektor XIV
- Poprawki, uzupełnienia
- Zakończenie
Indeks nazwisk
Bibliografia
Spis fotografii

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Janowiec nad Wisłą. Dzieje Miasta 1537-1869

„Kto raz zobaczy Janowiec, ten będzie tu wracał. Czas zatrzymał się w wąskich uliczkach miasteczka, w murach zamku, w zabytkowym kościele.” Tak pisał Mikołaj Spóz, fotograf, kronikarz ziemi puławskiej.
Niech te słowa będą zachętą do przeczytania opowieści o miejskich dziejach Janowca nad Wisłą w latach 1537-1869. To dawne miasteczko leżące w malowniczym miejscu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Książce jest bliżej do przewodnika niż do małej monografii dziejów Janowca. Narrację dopełniają przypisy, bibliografia, kalendarium, aneksy, ilustracje. Poszerzają wiedzę o dawnym Janowcu – ale objętość wzrasta po dwakroć. Jednak „wyspowy” tekst pozwala się czytać w jakim chcesz porządku.
(…) Książeczka opowiada o miejscu, gdzie „czas zatrzymywał się czasem”. A wrażenie takie przychodziło, gdy spoglądałeś na lubelską stronę ze skarpy janowieckiej. Widziałeś szachownice łąk i niw, a w tle le[niw]ie toczącą swe wody Wisłę. Ogarniał cię niebiański spokój i wzruszające zdziwienie. I pytałeś w duchu: skąd to cudo? Dlaczego tutaj?
(…) To wszystko przyciągało ciekawskich, ciekawych i oświeconych turystów. Już od ponad dwóch wieków przyciągało.

Może i Ciebie przyciągnie?
Andrzej Szymanek

Książka zawiera 30 ilustracji.

SPIS TREŚCI

Od autora |
Syrokomla w średniowieczu | „Gościniec ruski” i rozwój średniowiecznej Syrokomli | Pierwsi znani właściciele Syrokomli | Prawo średzkie dla Syrokomli i Mszadli (1361) | Syrokomla w czasach Jana Długosza (wiek XV) |
Powstanie miasta Janowca | Firlejowie w Syrokomli | Lokacja Janowca w 1537 | Rozwój nowego miasta (1537-1580) |
Janowiec w czasach Tarłów (1590-1654) | Barbara Tarłowa i jej kościelne fundacje (1600, 1610) | Janowiecki epizod rokoszu Zebrzydowskiego (1606) | Jan Karol Tarło dziedzicem Janowca (1618-1640) | Janowiec po śmierci Jana Karola Tarło (1640-1651) |
Lubomirscy w Janowcu (1654-1778) | Janowiec w okresie potopu szwedzkiego (1655-1656) | Rokosz Lubomirskiego. Wydarzenia w Janowcu (1664) | Rządy Barbary Lubomirskiej (1667-1689) | Jerzy Dominik Lubomirski (1689-1727. Założyciel janowieckiej linii rodu | Janowieckie epizody „trzeciej wojny północnej” (1702-1707) | Wizyta cara Piotra I w Janowcu (1711) | Janowiec po śmierci Jerzego Dominika Lubomirskiego (1727-1741) | Antoni Benedykt Lubomirski (1741-1761) | Jerzy Marcin Lubomirski (1761-1778) | Janowiec w czasach Konfederacji barskiej (1768-1772)  oraz Insurekcji kościuszkowskiej (1794) |
Mikołaj Piaskowski ostatnim właścicielem klucza janowieckiego (1778-1803) |
Rozpad klucza janowieckiego (1789-1793-1805) | Dekret Trybunału Koronnego Lubelskiego (1789) | „Rozbiór” dóbr Mikołaja Piaskowskiego (1790-1793) | Dwie „janowieckie” schedy majątkowe (1790) | majątki powstałe po rozpadzie dóbr janowieckich (1805) |
Osławscy w Janowcu i Oblasach (1802-1868) | Janowiec i Oblasy w latach 1802-1823. Maciej Walenty Osławski | Janowieckie epizody: wojny polsko austriackiej (1809), końca kampanii napoleońskiej (1812-1814) | Dobra Janowiec i Oblasy w latach 1823-1868 |
Janowiec w Królestwie Polskim (1815-1869) |
Upadek miasta (1869) |
Epilog |
Właściciele dóbr Janowiec i Oblasy w latach 1878-1929 | Nota bibliograficzna | Kalendarium dziejów Janowca |
Aneks 1. „Ordynacja” Andrzeja Firleja dla mieszczan janowieckich (1580) | Aneks 2. Mieszkańcy parafii janowieckiej (1686-1699 | Aneks 3. Zamek w Janowcu | Aneks 4. Opis Janowca nad Wisłą z 1860 roku | Aneks 5. Ukaz o przemianowaniu miejscowości nie mających charakteru miejskiego w guberniach Królestwa Polskiego, na osady | Aneks 6. Herb gminy Janowiec nad Wisłą |
Ilustracje

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Wspomnienia

Drukujemy wspomnienia Zygmunta Bulzackiego napisane w 2008 roku. W Gazecie Janowieckiej były drukowane fragmenty innego tekstu, w którym Autor opisał topografię ulic i domostw Janowca w pamiętnym 1939 roku. Zarysował też sylwetki niektórych mieszkańców osady. W 16. numerze Notatnika Janowieckiego publikowany był fragment wspomnień pt. „Relacja świadka tzw. ‘krwawej środy’ w Janowcu nad Wisłą w dniu 17 maja 1944 roku”.
W tej książce znajdziecie Państwo syntezę wszystkich tekstów.
Autor wywodzi się z pokolenia, które odchodzi. Urodził się w 1925 roku w Janowcu, gdzie spędził dzieciństwo i lata młodzieńcze. Był świadkiem i aktywnym uczestnikiem lokalnych zdarzeń wojny w Janowcu. Dużo zapamiętał i ciekawie o tym pisał. A zamknął pamięć tamtych czasów w tekście zatytułowanym: „Wspomnienia. Dzieciństwo i dorastanie (1925-1945)”.
Ten zapis jest główną częścią książki. (…)

Leszek Kwasek, Andrzej Szymanek

Książka zawiera także 35 fotografii ukazujących Janowiec nad Wisłą tamtych lat.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Dzieciństwo | Szkoła i szkolne lata | Nauczyciele | Koleżanki i koledzy | Poza szkołą | Gry i zabawy | Obyczaje | W domu i wokół niego | Wojna | Początki okupacji | Wojna na wschodzie | W szkole i poza szkołą | Okupacyjne realia | Koniec szkoły co dalej? | Rozrywki, zabawy - dziewczyny | Konspiracja | Pacyfikacja Janowca | Ostatnie dni okupacji | Tuż przed wyzwoleniem | Wyzwolenie i ucieczka za Wisłę | Wśród Rosjan | Tułaczka | Znowu w Janowcu | Aneks 1: Aresztowani w Janowcu - 17 maja 1944 | Aneks 2: Polegli podczas walk o Janowiec - lipiec-sierpień 1944 / Przedwojenny Janowiec nad Wisłą jak go pamiętam / Przedwojenny Janowiec - Janowieccy Żydzi

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Bibliografia Janowca i okolic

"To kolejna bibliografia dotycząca Janowca nad Wisłą. Pierwsza - wydana trzy lata temu - była swoistym repertorium bibliograficznym publikacji Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Druga zaś zbiera i grupuje publikacje na temat Janowca i jego okolic. Geograficznie wychodzi poza historyczne granice rozległej kiedyś parafii janowieckiej i wyraźnie mniejsze granice administracyjne dzisiejszej gminy janowieckiej. Dość dobrze natomiast wkomponowuje się w historyczne granice dawnych dóbr ziemskich klucza janowieckiego, które istniały od czasu Firlejów do lat 1789-1805, kiedy to rozpadły się ostatecznie.
Autorami książki są pracownicy Katedry Humanistyki Cyfrowej - Instytutu Historii - Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.
Towarzystwo Przyjaciół Janowca jako pomysłodawca bibliografii współpracuje z Wydawnictwem UMCS. Nieczęsto dochodzi do kooperacji wydawnictw akademickich z towarzystwami regionalnymi. I warto to podkreślić. (...)"

Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

Słowo od Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca | Szkic do dziejów Janowca nad Wisłą (Andrzej Szymanek) | Uwagi metodyczne | Wykaz ważniejszych skrótów stosowanych w zrębie głównych oraz indeksach bibliografii | Wykaz wykorzystanych czasopism wraz z ich skrótami |

BIBLIOGRAFIA
I. Dział ogólny
II. Środowisko geograficzne. Przyroda
III. Położenie. Rozwój przestrzenny
IV. Historia Janowca i okolic
V. Etnografia. Zwyczaje. Życie codzienne
VI. Zagadnienia prawno-administracyjne (od roku 1989)
VII. Zagadnienia gospodarcze
VIII. Zagadnienia komunalne
IX. Zagadnienia społeczno-polityczne
X. Zagadnienia wyznaniowe
XI. Oświata. Kultura
XII. Książka. Czasopiśmiennictwo. Biblioteki. Muzea
XIII. Budownictwo i architektura. Zabytki i ich ochrona
XIV. Sport
XV. Janowiec i okolice w literaturze i muzyce
XVI. Biografie. Przyczynki do życiorysów |

Indeks osobowy | Indeks przedmiotowy nazw geograficznych

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Królowie magnaci szlachta

"Książka zawiera referaty zaprezentowane podczas XI i XII Janowieckich Spotkań Historycznych. Konferencja z 2017 r. nosiła nazwę: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku (...). Druga konferencja, Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku, została zorganizowana w 2019 r. (...).

Teksty publikowane w książce oświetlają mało znane i całkiem zapomniane fakty, dotyczące życia elit dawnego Janowca oraz jego bliższej i dalszej okolicy. Okazuje się bowiem, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale też współtworzyły wielkie theatrum dziejów ogólnych Polski".

Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy | Wstęp | Wykaz skrótów | Henryk Gmiterek: Król Zygmunt III Waza gościem janowieckiego zamku | Dariusz Kupisz: Zygmunt III Waza i rokoszanie pod Janowcem | Leszek A. Wierzbicki: Wizyta króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Janowcu | Tomasz Ciesielski: Wizyta cara Piotra I w Janowcu | Henryk Gmiterek: Król August II Sas i konfederaci tarnogrodzcy w Janowcu | Jacek Pielas: Szczekarzowice - Ciepielów - Żelechów. Z dziejów rezydencji szlacheckich i magnackich w okolicach Janowca w XVII-XVIII wieku | Wiesław Bondyra: Starostowie kazimierscy w XIV-XVIII wieku | Kamil Jakimowicz: Władze lokalne w Kazimierzu Dolnym w latach 1784-1792 | Mariusz Kozdrach: Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII wieku | Andrzej Szymanek: "Potioritatis Janowieckie" czyli rozpad dóbr ziemskich klucza janowieckiego w latach 1789-1793

Zapytaj o możliwość zakupu książki

 

notatnik 21-22

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
______________
25 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
* Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia TPJ
* Władze TPJ w latach 1995-2019
* FOTOTEKA TPJ * Walne Zebrania * Zarządy
______________
AKTUALIA
* Zimowe Spotkania Janowieckie 2019
* Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ 2019
* Zapowiedź książki pt. Cmentarz parafialny – cz. II – Biogramy
* Spotkanie w sprawie uporządkowania cmentarza żydowskiego w Janowcu (F. Jaroszyński, A. Szymanek)
* List intencyjny w sprawie organizacji Festiwalu JAZZnowiec 2020 (F. Jaroszyński)
______________
KRONIKA TPJ (2017-2019) (red.)
* Zimowe Spotkania Janowieckie 2017
* Walne Zebranie Członków TPJ 2017
* Janowieckie Spotkania Historyczne 2017
* Archiwum TPJ (2017) (L. Kwasek, A. Szymanek)
* Zimowe Spotkania Janowieckie 2018
* Walne Zebranie Członków TPJ 2018
* 100 Lecie Niepodległości (2018)
* Janowieckie Spotkania Historyczne 2019
* Struktura przychodów TPJ (L. Kwasek, A. Madej)
* Sponsorzy TPJ (1995-2018) (L. Kwasek, A. Madej)
* Darczyńcy i kwoty przekazane w 2019 roku (L. Kwasek)
______________
ARTYKUŁY
* Janowiec – wyniki badań archeologicznych (Grzegorz Kuś)
* Fundacja i erekcja prepozytury i szpitala w Janowcu (Wiktor Zygmunt Łyjak)
* Rozpad dóbr ziemskich klucza janowieckiego w latach 1789-1793-1805 (Andrzej Szymanek)
* Migracje na terenie i z terenu Powiśla Puławskiego (1944-1948) (Mariusz D. Bednarski)
______________
MISCELLANEA
* Poszukiwania archiwalne w Szwecji związane z historią Zamku w Janowcu (Sebastian Wardak)
* Dziedzictwo językowo-kulturowe nadwiślańskiej gminy Janowiec (zapowiedź) (Halina Pelcowa, Renata Sykuła)
* Janowiec na drodze ku Niepodległej (Paweł Madejski)
______________
VISTULANA
* Nieznany przywilej fundacyjny cechu wodnego w Kazimierzu Dolnym (1741) (Andrzej Szymanek)
______________
WSPOMNIENIA
* Wspomnienie o prof. dr hab. Zofii (Zosi, "Sophie") Jancewicz 1 voto Brochwicz-Lewińskiej córce Feliksa Tarłowskiego i Marianny z domu Żytkowskiej (Wojciech Brochwicz-Lewiński)
* Rodzina Olejarczyków – "KAZIMIERZAKI" (Krystyna Wolska)
* Druga wojna światowa – we wspomnieniach Wacława Wolskiego (oprac. Krystyna Wolska)
* Rodzina Lachtarów z Mszadli cz. I (Paweł Lachtara)
* Pamiętny rok 1942 (Paweł Lachtara)
* Aleksandra Teodozja Sowińska (Krystyna Wolska)
______________
POEZJE
* "Janowieckie refleksje" (Grzegorz J. Korwin-Szymanowski)
______________
ŹRÓDŁA
* Opisanie wyprowadzenia Ciała Świętej Pamięci Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana Lubomirskiego Wojewody Krakowskiego die 2a 7bris 1727. W Warszawie odprawionego (oprac. Andrzej Szymanek)
______________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
* Prof. Wacław Bogdan Czapliński (1923-2017)
* Prof. Jerzy Antoni Kowalczyk (1930-2018)
* Prof. Andrzej Wyrobisz (1931-2018)
* Prof. Zofia Jancewicz z domu Tarłowska (1922-2019)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

Czterechsetletnie dzieje organów kościoła parafialnego w Janowcu

Publikacja autorstwa prof. Wiktora Zygmunta Łyjaka - znanego artysty muzyka w dziedzinie gry organowej, który "jako inwentaryzator skatalogował organy w niemal połowie Polski". "Książka wydana przez Towarzystwo jest monografią, która na tle dziejów miejscowego instrumentu przedstawia historię polskiego budownictwa organowego.

SPIS RZECZY

Od Wydawcy | Od Autora | Organy w Janowcu | Janowieckie organy w literaturze przedmiotu | Najdawniejsze informacje o janowieckich organistach | Epoka szkatulnych pozytywów | Pozytyw stojący | Instrument z "Fabryki Organów Dominik Biernacki" | Organy w Janowcu na tle podobnych realizacji "Fabryki Organów Dominik Biernacki" | Posłowie | Aneks / I. 1930, 10 lutego. Kosztorys na organy do kościoła w Janowcu / II. Korespondencja w sprawie budowy organów / III. 1931, 8 marca. Pismo w sprawie fisharmonii | Organy - czy wiemy jak to działa. Informacje o skomplikowanym instrumencie dla ciekawych i zainteresowanych | Nota biograficzna o autorze | Źródła i bibliografia | Wykaz skrótów | Spis ilustracji - tekst zasadniczy | Spis ilustracji - budowa organów | Indeks osobowy | Indeks topograficzno-rzeczowy | Bibliografia autora

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Bibliografia wydawnictw TPJ oraz Notatnika Janowieckiego

Książka opracowana przez Alicję Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, zawierająca w sposób naukowy opracowaną bibliografię wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz bibliografię zawartości "Notatnika Janowieckiego". Książka zawiera także ilustracje wydawnictw Towarzystwa.

SPIS RZECZY

Od wydawcy | Uwagi metodyczne | Wykaz ważniejszych skrótów | Część pierwsza / Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca (układ chronologiczny) / Książki / Czasopisma | Część druga / Bibliografia zawartości "Notatnika Janowieckiego" (układ systematyczny) /
Układ bibliografii /
I. Środowisko przyrodnicze. Ochrona przyrody /
II. Onomastyka /
III. Ikonografia /
IV. Historia /
V. Etnografia /
VI. Zagadnienia prawno-administracyjne /
VII. Zagadnienia gospodarcze. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka /
VIII. Kultura /
IX. Architektura. Zabytki i ich ochrona /
X. Twórczość /
XI. Osoby /
XII. Towarzystwo Przyjaciół Janowca /
XIII. "Notatnik Janowiecki" /
Indeks osobowy |
Część trzecia / Ilustracje wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca i "Notatnika Janowieckiego"

Zapytaj o możliwość zakupu książki

20 lat: 1995-2015 TPJ

Publikacja dostosowana do przeglądania za pomocą przeglądarki internetowej, przygotowana na jubileusz Towarzystwa w formie dokumentu elektronicznego. Zawiera 75 numerów "Gazety Janowieckiej" w formacie "pdf" wraz z czterema wydaniami specjalnymi w formie dodatków. Dzięki zawartemu menu możliwe jest przeglądanie wydań gazety według poszczególnych lat i numerów oraz zawartych spisów artykułów  lub według indeksu autorów. Publikacja zawiera także w formie książkowej wspomnienia wybranych autorów publikowane w "Gazecie Janowieckiej" we fragmentach (odcinkach).
Wydanie na nośniku elektronicznym (karta USB) o pojemności 8 GB.

SPIS RZECZY

Historia "Gazety Janowieckiej" | Redakcja "Gazety Janowieckiej" | Autorzy "Gazety Janowieckiej" | Prezentacja dotycząca działalności TPJ | Przegląd gazet według numerów | Przegląd gazet według indeksu autorów | Przegląd gazet według indeksu artykułów | Przegląd tekstów zamieszczonych w całości /  Barbara Blicharska: Moje pisanie / Zygmunt Bulzacki: Janowiec - jaki był? / Franciszka Dudzińska-Reizer: Nie tylko o ratuszu, powodzi i marchewce / Józef Janusz: Janowiec nad Wisłą - monografia historyczna / Bolesław Jaślan: Z życia rodzin / Apolonia Kowalska: Przed wschodem słońca / Jan Kozak: Moje wspomnienia z czasów II wojny światowej / Tadeusz Łukasik: Wspomnienia / Zygmunt Markowski: Wspomnienia z czasu wojny - 1944 r. / Władysław Olejarczyk: Osada zwana Serokomlą / Jadwiga Wolska-Landowska: Wspomnienia / Franciszek Zając: Wspomnienia

Publikacja niedostępna