notatnik 3

SPIS TREŚCI

Minęło 460 lat od lokacji Janowca
__________________________
AKTUALIA
* Nadwiślańska Unia Regionalnych Towarzystw Lubelsko-Radomskiego Pogranicza - czym mogłaby być? /A. Szymanek/
* Rozmowa z Jerzym Żurawskim dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym /L. Kwasek/
* Konferencja Małopolski Przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona /A. Szymanek/
* T. J. Chmielewski, Skarby Małopolskiego Przełomu Wisły. Rys fizjograficzny
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą Cz. 2
__________________________
BADANIA REGIONALNE. POLITYKA WYDAWNICZA TPJ
* Janowieckie Sesje Historyczne /A. Szymanek/
* Bibliofilska edycja najstarszych dokumentów janowieckich /A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec nad Wisłą w wiekach średnich
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Testament Stanisława Odrowąż Pieniążek
* S. Piątkowski, Szkoła elementarna w Janowcu w latach 1840-1869
* J. Babinicz-Wituska, Zwyczaje i obrzędy doroczne w Janowcu, cz. 1
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 1: Koloryt obyczajowości i języka mieszczan janowieckich i kazimierskich. Lata 20 XVIII wieku.
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (4)
* W. Urban, Materiały do Serokomli, czyli Janowca w staropolskich księgach sądowych Archiwum Metropolitalnego w Krakowie
Źródła janowieckie (1/3)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 3
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 2

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Rozmowa z okazji 25 lecia pracy kapłańskiej księdza Mariana Misiaka Proboszcza Janowieckiego /K. Wolska/
* L. Kwasek, Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą. Cz. 1.
Seria: Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy (1)
* L. Kwasek, Pomnik na dawnym cmentarzu żydowskim w Janowcu
* Konferencja "Małopolski Przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona" /opr. A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* M. Kurzątkowski, Zamek janowiecki w piśmiennictwie naukowym
Seria: Zamek janowiecki (1)
* S. Piątkowski, Początki szkoły elementarnej w Janowcu (1820-1839)
* J. Moniewski, Fabryka fajansu w Zwierzyńcu Oblaskim (1845-1853/64)
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (1/2)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku. cz. 2.
Źródła janowieckie (2)
* A. Szymanek, Pałac w Zwierzyńcu według opisu z 1837 roku
Źródła janowieckie (3)
* W. Urban, Najstarsza wizytacja parafii Janowiec (1595)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* F. Dudzińska-Reizer, Słowo o "Notatniku Janowieckim"
* Redaktor "Notatnika Janowieckiego" przeprasza i wyjaśnia

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 1

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* L. Kwasek, Prezes TPJ, Słowo wstępne
* A. Szymanek, redaktor "Notatnika Janowieckiego", Słowo wstępne
* K. Wolska, Gmina Janowiec
* A. Pawłowski, Kazimierski Park Krajobrazowy i niezwykłe janowieckie widoki
* M. Czaplińska Knabe, Pieśń o Janowcu

__________________________
WSPOMNIENIA
* J. Olizar, Wspomnienie o Brześcach cz. 1.
__________________________
ARTYKUŁY
* P. Lis, Zarys osadnictwa pradziejowego okolic Janowca nad Wisłą
* A. Szymanek, Mieszkańcy parafii janowieckiej u schyłku XVII wieku w świetle starych metryk kościoła parafialnego
* S. Piątkowski, Żydzi w Janowcu i okolicach w XIX wieku
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE (1/1)
* Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku (Materiały źródłowe cz. 1) opr. A. Szymanek

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika