• 6 listopada 2011 r. podczas Powiatowych Dni Kultury nasze Towarzystwo prezentowało m.in. swoje wydawnictwa. Leszek Kwasek – prezes TPJ odebrał w imieniu Towarzystwa nagrodę Starosty Puławskiego w konkursie wydawnictw regionalnych za książkę – „Legendy o zamku janowieckim”.

 • 14 listopada 2010 r. podczas X Powiatowego Dnia Kultury w Wąwolnicy, Starosta Puławski na ręce prezesa TPJ – Leszka Kwaska, wręczył Towarzystwu Przyjaciół Janowca doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury.
 • 13 października Andrzej Szymanek – wiceprezes TPJ otrzymał w Lublinie odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.
 • W stulecie działalności Towarzystw Regionalnych na Lubelszczyźnie Leszek Kwasek został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
 • 30 sierpnia 2009 r. w czasie powiatowych uroczystości dożynkowych Andrzej Szymanek – wiceprezes TPJ zostaje uhonorowany tytułem „Honorowy Obywatel Janowca”. Tytuł otrzymują także Krystyna Wolska i Elżbieta Żukowska – członkinie TPJ oraz Mirosław Olszówka i Wojciech Walasek.
 • 5 grudnia 2009 r. podczas Powiatowych Dni Kultury Filip Jaroszyński i Tadeusz Olejarczyk za „upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu” otrzymali Nagrodę w Dziedzinie Kultury ufundowaną przez Starostę Puławskiego.
 • 10 grudnia 2008 r., w Belwederze Szef BBN, Minister Władysław Stasiak wręcza w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi Krzysztofowi Szulowskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu Puławskiego, a także redaktorowi naczelnemu Gazety Janowieckiej, za zasługi „w działalności na rzecz społeczności lokalnej”.
 • 6 grudnia 2008 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, w czasie II Lubelskich Targów Książki, album „Janowiec” wydany przez TPJ zdobywa nagrodę „Wawrzyn Pawła Konrada”.
 • 18 października 2008 r. Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego zostaje przyznana Andrzejowi Madejowi za „wkład w upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu”.
 • Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego przyznana przez Zarząd Woj. Lubelskiego dla Leszka Kwaska za „całokształt działalności służącej umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny”.
 • Nagroda w Dziedzinie Kultury ufundowana przez Starostę Puławskiego Andrzejowi Szymankowi w uznaniu zasług „dla rozwoju i propagowania kultury regionu puławskiego”.

Prezes TPJ Leszek Kwasek za zasługi na rzecz kulturowego rozwoju Janowca otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Janowca.
Uroczystość miała miejsce na dziedzińcu janowieckiego zamku, gdzie wręczono pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Janowca. Otrzymały je osoby znane i wielce zasłużone dla kulturowego rozwoju Janowca.

 • 2 października 2002 r. w Ośrodku „Brama Grodzka” – Teatr NN na Starym Mieście w Lublinie, odbyła się prezentacja Janowca nad Wisłą, a właściwie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w ramach projektu „Zapomniana przeszłość wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny”. W czasie spotkania Towarzystwo Przyjaciół Janowca oraz jego prezes zostali uhonorowani dyplomami uznania od Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Rady Miejskiej miasta Lublina.
 • 14 czerwca 2002 r. Wojewoda Lubelski – Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność publikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszczyźnie i w kraju, przyznał prezesowi Towarzystwa – Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania.

Towarzystwo otrzymuje Nagrodę w Dziedzinie Kultury ufundowaną przez Starostę Puławskiego.

 • 10 października 2000 r. Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą za osiągnięcia w dziedzinie regionalizmu zostało laureatem Nagrody II stopnia w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Aleksandra Patkowskiego, ufundowanej przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.
  Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 17 listopada 2000 r. w salach sandomierskiego zamku. Przewodniczącym jury był Wiesław Myśliwski, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich.
 • List gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego; Pan Andrzej Szymanek otrzymał odznakę zasłużonego działacza kultury.

15 lutego 1999r. zarząd fundacji POLCUL w Sydney w Australii ogłosił listę osób nagrodzonych za działalność społeczną, na której wśród czterdziestu osób z całej Polski znaleźli się członkowie zarządu naszego Towarzystwa: Leszek Kwasek, Andrzej Szymanek i Filip Jaroszyński.

Niezależnymi jurorami oceniającymi kandydatów indywidualnie były znane w świecie osobistości: Jan Nowak Jeziorański i Stanisław Barańczak w Waszyngtonie, Gustaw Henryk Grudziński w Neapolu, Jerzy Giedroyć w Paryżu oraz założyciel fundacji pan Boniecki w Australii.