24 lipca odbyło się w Janowcu pierwsze z serii planowanych spotkań, dotyczących podjęcia działań na rzecz przywrócenia osadzie JANOWIEC statusu miasta. Organizatorem spotkania, na które zaproszono władze samorządowe gminy, wójta oraz radnych, było TPJ.

Andrzej Szymanek przedstawił prezentację multimedialną pt. JANOWIEC MIASTEM, przypominającą ważniejsze fakty z miejskich dziejów Janowca oraz tło utraty statusu miasta w 1869 roku. Przedstawiono także specjalnie przygotowana ulotkę  uzasadniającą celowość i sens starań o prawa miejskie, korzyści jakie mogą być z tym związane oraz długą listę pytań (i odpowiedzi) jakie mogłyby pojawić się ze strony mieszkańców Janowca i całej gminy.

PARDES FESTIVAL
19-20 września 2020 r.


PAREDES FESTIVAL ● SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ ● 16-20 WRZEŚNIA 2020 ● KAZIMIERZ DOLNY / JANOWIEC

 

SOBOTA, 19 września

godz. 11.00 |Otwarcie janowieckiej odsłony Pardes Festival

Promocja książki Profesora Wiktora Łyjaka poświęconej wizytacjom biskupim janowieckiego kościoła połączona z prelekcją Autora o zmianach na przestrzeni wieków w wyposażeniu świątyni, ze szczególnym uwzględnieniem historii organów (uwaga: tytuł roboczy, czekamy na informację od profesora o tytule książki/prelekcji). Prowadzenie: Profesor Andrzej Szymanek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca | Partner: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Parafia rzymskokatolicka w Janowcu | Kościół Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty | ul. Rynek 6 |

godz. 14.00 | Zwiedzanie janowieckich ruin zamkowych z Łukaszem Rejowskim i Filipem Jaroszyńskim: o Wiśle i lokacji zamku janowieckiego na wysokim brzegu | zbiórka w bramie wjazdowej Zamku | ul. Lubelska 20 |

godz. 10:00 – 18:30 | Pardes znaczy Ogród / Mleko, miód i wino | Piknik w skansenie przy Zamku | Partner: Muzeum Nadwiślańskie / oddział Zamek w Janowcu | ul. Lubelska 20 |

W programie:

godz. 10:00 – 18:30 | Degustacja produktów regionalnych | Spotkania z winiarzami Małopolskiego Przełomu Wisły | zwiedzanie ekspozycji muzealnych we dworze z Moniak i spichlerzu z Podlodowa |

godz. 15:00 | Spacer tematyczny z dr Andrzejem Pawłowskim / Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza w Lublinie

godz. 17:00 | Na finał koncert Kapeli Niwińskich |

NIEDZIELA, 20 września

godz. 11.00 | Pardes Znaczy Ogród | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek | Janowiec / Zamek | udział nieodpłatny |

godz. 13.00 | Koncert Pamięci Żydów Janowieckich | Na organach Kościoła Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty w Janowcu gra profesor Wiktor Łyjak | W programie utwory Louisa Lewandowskiego (muzyka synagogalna), Jakoba Ludwiga Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego |

wstęp wolny | Partner: Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Parafia rzymskokatolicka w Janowcu  | Kościół Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty | ul. Rynek 6 |

godz. 15.00 | Spacer śladami nie/obecności żydowskiej w przestrzeni miasteczka | zbiórka przed Gminnym Ośrodkiem Kultury | Plac Wolności 1| Prowadzenie Filip Jaroszyński / Towarzystwo Przyjaciół Janowca |

Filip Jaroszyński (GJ 96/2020)

Janowiecka odsłona Pardes Festival. Program imprezy opracowany przez Filipa Jaroszyńskiego – w porozumieniu z panią Aleksandrą Markiewicz dyrektorką festiwalu.

XXI ZIMOWE SPOTKANIA JANOWIECKIE
9 marca 2019 r.

 

Zaproszenie
ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA nad WISŁĄ,
WÓJT GMINY JANOWIEC
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANOWCU
mają zaszczyt zaprosić na
XXI Zimowe Spotkania Janowieckie
temat
KULTURA I EDUKACJA W „MAŁYCH OJCZYZNACH”:
WOJEWÓDZTWO – POWIAT – GMINA
które odbędą się w sobotę, 9 marca 2019 roku, o godzinie 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, Plac Wolności 1.

Program Spotkania

─ Otwarcie spotkania i przywitanie Gości – Andrzej Szymanek – prezes TPJ
─ Część artystyczna
─ Wystąpienia:
dr Artur SĘPOCH – dyrektor WOK Lublin – KULTURA REGIONALNA W ASPEKCIE POTENCJAŁU REGIONU I JEGO ROZWOJU
Jacek NIEDZIÓŁKA – prezes stowarzyszenia „Pozytywni w Kulturze” KULTURA TWORZY SPOŁECZEŃSTWO, SPOŁECZEŃSTWO TWORZY KULTURĘ
─ Dyskusja
─ Promocja wydawnictw TPJ
─ Tradycyjny „Janowiecki Poczęstunek” oraz promocja lokalnego specjału, czyli janowickich „zawijoków” – przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu
Prowadzenie spotkania – Łukasz Skowyra, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu

 

XXI ZIMOWE SPOTKANIA JANOWIECKIE

Już po raz 21. Towarzystwo Przyjaciół janowca organizuje konferencje, które kiedyś nazywaliśmy Zimowymi Spotkaniami Janowieckimi. Chociaż marcowy dzień i aura za oknem skłaniają myśleć raczej o spotkaniu wiosennym.

Dzisiaj będziemy mówić o kwestiach kultury i edukacji w kontekście regionalnym – od województwa, po gminę. Tytuł konferencji:
KULTURA I EDUKACJA W „MAŁYCH OJCZYZNACH”: WOJEWÓDZTWO – POWIAT – GMINA

Jako pierwszy miał wystąpić Pan doktor Artur Sępoch, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, który miał mówić o różnych aspektach kultury i edukacji, tak jak widzi się ją z wysoka, czyli z Lublina i Lubelszczyzny. Musiał jednak wyjechać w sprawach służbowych. Ale przyjechała do nas z Lublina Pani doktor Ewa Sikora-Chołody, która w WOK-u zajmuje się regionalistyką. Witamy Panią doktor.

Drugim referentem jest Pan Jacek Niedziółka prezes Stowarzyszenia Pozytywni w Kulturze, który opowie o kulturze w skali gminy.

Niestety nie udało się zaprosić mówcy, który reprezentował by powiat puławski. Może przy innej okazji?

Po referatach liczymy na dyskusję. A później zapraszamy na tradycyjny „Poczęstunek Janowiecki”, tym razem nieco inny…

Życzę nam wszystkim ciekawych wystąpień, dobrej dyskusji i miłej, jak zawsze, atmosfery.

— * * * —

I chociaż dyskusja tylko niekiedy była na temat, a atmosfera nieco bardziej gęsta niż zazwyczaj, to ważne, że XXI Zimowe Spotkania Janowieckie odbyły się – i to była ich podstawowa wartość.

Andrzej Szymanek (NJ21-22/2019)

 

Laur Promocyjny dla Zawijoka Janowickiego!

Kolejna karta historii Naszej Gminy została zapisana tym razem przez KGW Janowice i ich produkt tradycyjny „Zawijok Janowicki”, który otrzymał Laur Promocyjny woj. Lubelskiego. Z ponad 50 autorów produktów nagrodzonych Laurem Promocyjnym błysk fleszy oraz uwagę dziennikarzy skupiła na sobie Pani prezes KGW Janowice Małgorzata Madejska. Efektem są wywiady w Radio Lublin oraz Dzienniku Wschodnim, które rozsławiają Naszą Gminę za co gratulację i podziękowania złożył Wójt Gminy Janowiec Jan Gędek.

GOK Janowiec (GJ 82/2017)

Laur Promocyjny woj. Lubelskiego dla „Zawijok Janowicki”

=============================================================

XII Janowieckie Spotkania Historyczne
22 czerwca 2019 r.

„Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku”

Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Oddział Muzeum Zamek w Janowcu wspólnie zapraszają na XII Janowieckie Spotkania Historyczne, które odbędą się 22 czerwca 2019 roku, o godzinie 11.00 w salach „Domu Północnego” janowieckiego zamku.

Tytuł konferencji: „Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVII – XVIII wieku”. Warto dodać, że tegoroczne spotkanie będzie kontynuacją XI Janowieckich Spotkań Historycznych, które odbyły się 24 czerwca 2017. Tytuł tamtej konferencji brzmiał: „Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku”.

Widzowie tegorocznych Janowieckich Spotkań Historycznych będą mieli okazję poznania mało znanych faktów związanych z życiem elit dawnego Janowica oraz jego bliższej i dalszej okolicy.

Konferencję poprowadzi Prof. Dariusz Kupisz z UMCS w Lublinie. Zostaną wygłoszone następujące referaty:

  1. Prof. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
    August II Sas i konfederaci tarnogrodzcy w Janowcu
  1. Prof. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielcach)Szczekarzowice-Ciepielów-Żelechów. Z dziejów rezydencji szlacheckich i magnackich w okolicach Janowca w XVII-XVIII wieku
  1. Prof. Wiesław Bondyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)Starostowie kazimierscy w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
  1. Dr Kamil Jakimowicz (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)
    Władze lokalne w Kazimierzu Dolnym w dobie Sejmu Czteroletniego.

Planujemy najpóźniej do końca tego roku wydać monografię zawierającą teksty referatów z konferencji 2017 oraz 2019 roku.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym – Oddział Muzeum Zamek w Janowcu. Ta tradycja współpracy sięga 1999 roku, czyli początków JSH. To dobry przykład udanej współpracy muzeum państwowego z lokalnym stowarzyszeniem regionalnym.

Wydarzenie tegoroczne nie byłoby możliwe – rzecz jasna – bez jego głównych Aktorów, czyli historyków z Lublina i Kielc. Kierujemy w Ich stronę wielkie podziękowania.

Andrzej Szymanek (GJ 91/2019)

XX Zimowe Spotkania Janowieckie
24 luty 2018 r.

Zaproszenie
Organizator
ZARZĄD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA nad WISŁĄ,
oraz współorganizatorzy:
WÓJT GMINY JANOWIEC
GMINNY OŚRODEK KULTURY W JANOWCU
mają zaszczyt zaprosić na
XX Zimowe Spotkania Janowieckie
temat
SAMORZĄDOWY JANOWIEC
które odbędą się w sobotę, 24 lutego 2018 roku, o godzinie 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, Plac Wolności 1.

Program Spotkania

─ Otwarcie spotkania i przywitanie Gości – Andrzej Szymanek – Prezes TPJ
─ Występ chóru Zespołu Szkół w Janowcu.
W programie: hymn TPJ i pieśni o Janowcu
─ Wprowadzenie – Leszek Kwasek – wiceprezes TPJ
─ Wystąpienia:
dr hab. Krystyna Leszczyńska – Wydział Politologii UMCS w Lublinie – Samorząd terytorialny w Polsce: geneza i zasady działania samorządu terytorialnego po 1989 roku
Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec – Samorządny Janowiec
─ Dyskusja
─ Promocja wydawnictw TPJ
─ Tradycyjny janowiecki poczęstunek przygotowany i ufundowany przez Spółkę REYPOL z Janowca
Prowadzenie spotkania – Łukasz Skowyra, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu

 

Zimowe Spotkania Janowieckie

Na tegorocznych Zimowych Spotkaniach Janowieckich – organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół janowca już po raz 20-ty, zaproszonych gości i wszystkich zebranych uczestników powitał prezes TPJ – Andrzej Szymanek. Ponieważ w tym roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe, to tematem przewodnim spotkania, był „samorządowy Janowiec” właśnie.

Jak zaznaczył prezes TPJ, dyskusja dotyczyła samorządu sensu LARGO, czyli jego istoty, znaczenia, przemian historycznych, i tym podobnych kwestiach, ale także samorządu sensu STRICTO, czyli samorządu w ścisłym znaczeniu, co się rozumie „tu i teraz” – w gminie Janowiec.

Pan Szymanek przywitał mówców w osobach: pani prof. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS, która przedstawiła referat dotyczący samorządu terytorialnego, którego pierwszą część prezentujemy w dzisiejszym wydaniu Gazety (tekst obok), a również gospodarza, czyli pana Jana Gędka wójta gminy Janowiec, który przedstawił blaski i cienie janowieckiej samorządności i samorządowości.

Powitał także ciepło młodych chórzystów z Zespołu Szkół w Janowcu, którzy uświetnili imprezę odśpiewaniem hymnu TPJ i pieśni o Janowcu.

Następnie pan Szymanek przekazał wszystkim słowa pozdrowienia od pana Leszka Kwaska, który po raz pierwszy nie mógł osobiście uczestniczyć w zimowych spotkaniach, a który przygotował krótkie wprowadzenie do sesji – odczytane zgromadzonym przez Łukasza Skowyrę po części artystycznej.

Kończąc, życzył wszystkim obecnym miłego i owocnego pobytu w janowieckim ośrodku kultury.

(GJ 85/2018)

 

=============================================================

100. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2018 r.

W setną rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości Towarzystwo Przyjaciół Janowca, Gminny Ośrodek Kultury i Wójt Gminy Janowiec organizują cykl uroczystości. Między innymi wystąpi dr Paweł Madejski z UMCS z okolicznościowym referatem. Jego treść zamieścimy w następnej Gazecie  Janowieckiej. Będzie to specjalny 88. numer naszego czasopisma przygotowany na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Leszek Kwasek (GJ 87/2018)

XIX Zimowe Spotkania Janowieckie
4 marca 2017 r.

XIX Zimowe Spotkania Janowieckie

W 480-lecie Janowca zapraszamy na XIX sesję Zimowych Spotkań Janowieckich. Głównym referującym będzie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie dr Dariusz Kopciowski, a tematem konferencji – „Janowiec Pomnikiem Historii”.

W powszechnej opinii utarło się przekonanie, że w Janowcu zabytkami są jedynie zamek i kościół.

Natomiast prawda jest taka, że cała nasza miejscowość, jako miejski zespół urbanistyczny, została wpisana w 1971 roku do rejestru zabytków.

Co zadecydowało o takiej decyzji, co tak naprawdę jest cennego w naszej miejscowości, niestety, powszechnie nie jest znane.

O tym właśnie, w roku jubileuszu miasteczka, będzie mowa podczas dziewiętnastej sesji Zimowych Spotkań Janowieckich oraz o możliwościach ewentualnego uzyskania tytułu „Janowiec Pomnikiem Historii

Leszek Kwasek (GJ 81/2017)

 

Czym jest ten tytuł?
Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń.

http://www.nid.pl/ (GJ 81/2017)

 

 

Zaproszenie
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
Wójt Gminy Janowiec
Gminny Ośrodek kultury w Janowcu
mają zaszczyt zaprosić na
XIX sesję z cyklu
Zimowe Spotkania Janowieckie
temat
JANOWIEC POMNIKIEM HISTORII?
która odbędzie się w sobotę, 4 marca 2017 roku, o godzinie 1100 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, Plac Wolności 1.

Program Spotkania

─ Przywitanie Gości
– Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec
– Prof. Andrzej Szymanek – Prezes TPJ
─ Wprowadzenie – Filip Jaroszyński – wiceprezes TPJ
─ Wystąpienia:
Dr Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Janowiec – Pomnik Historii?
Andrzej Pisula – Burmistrz Kazimierza Dolnego
Kazimierz Dolny Pomnikiem Historii od 1994 roku
Jan Gędek – Wójt Gminy Janowiec
Wpis na listę Pomników Historii szansą na rozwój Janowca?
─ Dyskusja
─ Prezentacja najnowszego numeru „Notatnika Janowieckiego” nr 19-20 i kiermasz wydawnictw TPJ
─ Tradycyjny janowiecki poczęstunek przygotowany i ufundowany przez firmę „REYPOL” z Janowca

Szanowni Państwo
Janowiec jako miejscowość jest w rejestrze zabytków, a jednak wśród mieszkańców nie ma dostatecznej świadomości tego faktu. Może czas na zmianę tej „historyczno-obywatelskiej” świadomości mieszkańców Janowca i okolicy. Chcemy przypomnieć dzisiaj zamysł umieszczenia Janowca na „Liście Pomników Historii” /LPH/. Zamysł odważny, karkołomny nawet, może jednak osiągalny?

Ponieważ chcemy bliżej poznać temat – zaprosiliśmy eksperta – Pana doktora Dariusza Kopciowskiego Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponieważ chcielibyśmy poznać także „pomnikowe” doświadczenia naszych zawiślańskich sąsiadów, dlatego zaprosiliśmy Pana Andrzeja Pisulę burmistrza Kazimierza Dolnego, który przedstawi referat pt. „Kazimierz Dolny Pomnikiem Historii od 1994 roku”.

Chcąc realizować zamysł Janowiec – Pomnik Historii powinniśmy współpracować z władzami samorządowymi – dlatego zaprosiliśmy Pana Jana Gędka wójta gminy, który powie nam, czy widziałby szanse na szybszy rozwój Janowca po ewentualnym umieszczeniu go na LPH?

Nie mniej cenna wydaje się współpraca z Muzeum nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Są wśród nas przedstawiciele tej szacownej instytucji: Pani Danuta Olesiuk szefowa Muzeum Zamek w Janowcu oraz Filip Jaroszyński pracownik tego muzeum, zarazem wiceprezes TPJ, który będzie moderatorem tego spotkania

Szanowni Państwo
Witam wszystkich obecnych tutaj członków i sympatyków naszego Towarzystwa, także przygodnych gości XIX Zimowych Spotkań Janowieckich.

Życzę nam wszystkim odebrania ciekawej nauki i innych pożytków, \które z tego spotkania mogą wyniknąć

Andrzej Szymanek (NJ 21-22/2019)

 

Pokłosie Zimowych Spotkań Janowieckich w postaci uchwały Rady Gminy Janowiec

W dniu 30 marca 2017 r. Rada Gminy Janowiec podjęła uchwałę, dotyczącą podjęcia działań zmierzających do uznania miejscowości Janowiec za pomnik historii. Do działań tych zobowiązała w niej Wójta Gminy Janowiec.

W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, iż status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Celem ustanowienia pomników historii jest wyróżnienie najcenniejszych i najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie Polski, do których niewątpliwie należy miejscowość Janowiec z zabytkowym układem urbanistycznym.

(GJ 83/2017)

=============================================================

XI Janowieckie Spotkania Historyczne
24 czerwca 2017 r.

Zaproszenie
Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Oddział Muzeum Zamek w Janowcu
uprzejmie zapraszają na
XI Janowieckie Spotkania Historyczne
temat
OBRAZY Z DZIEJÓW JANOWCA nad WISŁĄ
KORONOWANE GŁOWY GOŚĆMI JANOWIECKIEGO ZAMKU
Sesja odbędzie się w Zamku, Dom Północny, dnia 24. czerwca 2017 r. o godz. 1100

Program sesji

─ Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach
Dominika Saran – flet  • J. S .Bach – Siciliana • J. Gossec – Gawot
Daniel Banasiewicz – gitara  • J. S. Bach – Suita wiolonczelowa BWV 1007 cz. I Preludium • Luigi Legnani – Kaprys nr 7
─ Otwarcie sesji i powitanie uczestników
─ Referaty:
Prof. dr hab. Henryk Gmiterek, UMCS Lublin – Król Zygmunt III Waza gościem janowieckiego zamku
Prof. dr hab. Dariusz Kupisz, UMCS Lublin – Rokoszanie pod Janowcem
Dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS Lublin – Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Janowcu
Dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. Uniwersytetu Opolskiego – Wizyta Piotra I w Janowcu w czasie Wielkiej Wojny Północnej
Dr Mariusz Kozdrach, UMCS – Wesela i chrzciny magnackiego Janowca w XVIII w.
Dr Katarzyna Madejska, Dr Paweł Madejski, UMCS Lublin – Graffiti w Janowcu od XVI do XIX w.
Komunikaty:
Mgr Sebastian Wardak. Muzeum Nadwiślańskie – Stan poszukiwań archiwalnych w Szwecji dotyczących historii zamku w Janowcu
─ Dyskusja
─ „Poczęstunek Janowiecki” przygotowany i ufundowany przez firmę „REYPOL” z Janowca

 

„Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku”

W dniu 24 czerwca tego roku w salach tzw. Domu Północnego zamku w Janowcu odbyły się po raz jedenasty Janowieckie Spotkania Historyczne. Tytuł konferencji był dość intrygujący: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku.

Okazuje się, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale stanowiły znaczące epizody dziejów ogólnych naszego Państwa.

Czerwcowa konferencja nie byłaby możliwa bez współpracy z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym. Za tę współpracę składaliśmy podziękowania na ręce pani Dyrektor Agnieszki Zadury.

Sobotnio – „sobótkowa” konferencja nie byłaby możliwa bez jego głównych aktorów, czyli historyków z Lublina, Opola i Janowca. Jeszcze raz wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i za trud przygotowania referatów. Słowa szczególnego podziękowania kierowaliśmy do profesora Henryka Gmiterka, który od lat jest przewodniczącym janowieckich konferencji.

Uczestnicy XI Janowieckich Spotkań Historycznych mieli niepowtarzalną okazję poznania mało znanych faktów i fragmentów wielkiej historii, która kilka razy „zahaczyła” o zamek janowiecki w minionych wiekach.

Po konferencji w „kuchni Złotników” i na dziedzińcu zamkowym zaserwowano tradycyjny „Poczęstunek Janowiecki” przygotowany i ufundowany przez firmę „REYPOL” z Janowca.

Na jesieni tego roku ukaże się książka, będąca pokłosiem konferencji.

Andrzej Szymanek
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca (GJ 82/2017)

uczestnicy XI JSH 2017uczestnicy XI JSH 2017

XVIII Zimowe Spotkania Janowieckie
12 marca 2016 r.

XVIII Zimowe Spotkania Janowieckie

12 marca 2016 roku odbyła się XVIII sesja Zimowych Spotkań Janowieckich, podsumowująca dwudziestoletnią działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca.

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
Wójt Gminy Janowiec
Gminny Ośrodek kultury w Janowcu
mają zaszczyt zaprosić na
XVIII sesję z cyklu
Zimowe Spotkania Janowieckie
temat
20 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
która odbędzie się w sobotę, 12 marca 2016 roku, o godzinie 1100
w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, Plac Wolności 1.

Program spotkania

─ Przywitanie Gości
─ Podsumowanie 20 lat działalności TPJ:
─ Leszek Kwasek – prezes TPJ
─ Andrzej Szymanek – wiceprezes TPJ
─ Filip Jaroszyński – wiceprezes TPJ
─ Wystąpienia gości
─ Dyskusja
─ Promocja najnowszych publikacji TPJ
„Cmentarz parafialny w Janowcu. Monografia”, autorstwa Krystyny Wolskiej, Andrzeja Szymanka i Małgorzaty Suszek-Waś.
„Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz zawartości „Notatnika Janowieckiego”. 1996 2016”, autorstwa Alicji Matczuk.
Elektroniczne wydanie 75 numerów Gazety Janowieckiej w opracowaniu Andrzeja Madeja
─ Tradycyjny janowiecki poczęstunek

Po prezentacji działalności TPJ w wykonaniu Leszka Kawska Andrzeja Szymanka i Filipa Jaroszyńskiego o „Monografii cmentarza Janowieckiego” opowiedziała autorka książki Krystyna Wolska.

W dyskusji wzięło udział kilkanaście osób. Obecnych było 59 członków Towarzystwa. Wpłaty wyniosły: 800 zł – składki członkowskie; 700 zł darowizny oraz 530 zł za sprzedane wydawnictwa.

Na poczęstunek, tradycyjnie już, zaprosiła zebranych do swojej restauracji Serokomla janowiecka firma Reypol.

Dziękując za gościnność, przyjmujemy ją jako bardzo wymierny rodzaj wsparcia naszej działalności.

Leszek Kwasek (GJ 78/2016)

promocja książki "Cmentarz parafialny w Janowcu. Monografia"

XVII Zimowe Spotkania Janowieckie
2015 r.

„Rozpoczęcie XX jubileuszu Towarzystwa Przyjaciół Janowca”

XVI Zimowe Spotkania Janowieckie
1 marzec 2014 r.

„Geopark Małopolskiego Przełomu Wisły szansą rozwoju nadwiślańskich gmin”

XV Zimowe Spotkania Janowieckie
2013 r.

„Nowy herb, flaga i pieczęć Gminy Janowiec.
Kreowanie i odnowa przestrzeni publicznej Janowca. Stan i kierunki”

 

=============================================================

X Janowieckie Spotkania Historyczne
29 czerwca 2013 r.

„Lubomirscy. Wśród ludzi i książek”

XIV Zimowe Spotkania Janowieckie
2012 r.

„Powódź na Powiślu Lubelskim 2010 – co dalej?”

XIII Zimowe Spotkania Janowieckie
2011 r.

„Powodzie w Janowcu wczoraj, dziś i …”

 

=============================================================

IX Janowieckie Spotkania Historyczne
25 czerwca 2011 r.

„Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej”

XII Zimowe Spotkania Janowieckie
2010 r.

„Zimowe Spotkania Janowieckie jako źródło inspiracji do działań na rzecz rozwoju Gminy Janowiec”

XI Zimowe Spotkania janowieckie
2009 r.

„Janowiec i Kazimierz Dolny – próby określenia kierunków rozwoju”

X Zimowe Spotkania Janowieckie
23 luty 2008 r.

„Miejskie dzieje Janowca, cz. 2: W dobie stagnacji i upadku”

 

=============================================================

VIII Janowieckie Spotkania Historyczne
14 czerwca 2008 r.

„Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu”

IX Zimowe Spotkania Janowieckie
2007 r.

„Perspektywy kulturowego rozwoju Janowca”

 

=============================================================

VII Janowieckie Spotkania Historyczne
23 czerwca 2007 r.

„Miejskie dzieje Janowca. W 470. rocznicę lokacji miasta”

VIII Zimowe Spotkania Janowieckie
2006 r.

„O lepsze jutro Janowca”

 

=============================================================

VI Janowieckie Spotkania Historyczne
24 czerwca 2006 r.

„Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIX wieku”

VII Zimowe Spotkania Janowieckie
19 luty 2005 r.

„X lecie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą”

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Janowcu, podczas VII Zimowych Spotkań Janowieckich poświęconych obchodom 10-lecia Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, uroczyście wręczono, między innymi, legitymacje członkowskie TPJ.

VI Zimowe Spotkania Janowieckie
2004 r.

„Inwestycja w Nasiłowie szansą rozwoju Gminy Janowiec”

V Zimowe Spotkania Janowieckie
2003 r.

„Przystąpienia do Unii Europejskiej z perspektywy Janowca.
Co z tego wynika dla samorządu i dla mieszkańców gminy?”

 

============================================================

V Janowieckie Spotkania Historyczne
28 czerwca 2003 r.

„Żydzi Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław”

IV Zimowe Spotkania Janowieckie
2002 r.

„Kształtowanie architektury w Janowcu i gminie
– czyli o tym jak budować domy, ogrodzenia, jak adoptować i rewaloryzować stare budownictwo oraz planować zieleń z zachowaniem tradycji architektoniczno-budowlanej”

 

=============================================================

IV Janowieckie Spotkania Historyczne
15 czerwca 2002 r.

„Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIX w. Zarys dziejów parafii nad Wisłą”

III Zimowe Spotkania Janowieckie
2001 r.

„Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Gminie Janowiec”

 

=============================================================

III Janowieckie Spotkania Historyczne
2 czerwca 2001 r.

„Mecenat kulturalny Firlejów. Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny”

II Zimowe Spotkania Janowieckie
2000 r.

„Realnie o przyszłości Janowca i gminy – turystyka jako podstawowy kierunek rozwoju”

 

============================================================

II Janowieckie Spotkania Historyczne
27 maja 2000 r.

„Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów. Firlejowie w tradycji lokalnej”

 

============================================================

Spotkanie Jubileuszowe
23 września 2000 r.

„5-ta rocznica TPJ”

Na janowieckim zamku miało miejsce jubileuszowe spotkanie związane z 5-tą rocznicą Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą oraz wydaniem 10-go numeru Notatnika Janowieckiego.

I Zimowe Spotkania Janowieckie
15 luty 1999 r.

„Przynależność administracyjna Janowca na przestrzeni wieków”

I Spotkania Janowieckie (później nazwane Zimowymi). W zamierzeniu organizatorów ich tematem miały być bieżące zagadnienia związane z Janowcem i gminą Janowiec, ale także tematy podejmujące zagadnienia związane z przyszłością tego regionu.

=============================================================

I Janowieckie Spotkania Historyczne
6 czerwca 1999 r.

„Firlejowie”