„Notatnik Janowiecki” – początkowo ukazywał się dwa razy w roku. Objętość czasopisma wynosiła 50-65 stron formatu A5.
Nakład pojedynczego numeru wynosił 500 egzemplarzy.
Dominuje tematyka historyczna w wydaniu popularno-naukowym.
Obok artykułów naukowych, przyczynków i komunikatów, publikowane są materiały źródłowe.
Są ponadto aktualia, dział wspomnień, listy, polemiki i recenzje.
Od 2000 r. (numer podwójny 9-10) zmieniona została częstość wydawania Notatnika na jeden raz w roku, co wpłynęło jednocześnie na zwiększenie objętości wydawnictwa do około 240 stron. Nakład nowego wydania wynosi 200 egzemplarzy.
Inicjatorem i redaktorem jest dr Andrzej Szymanek, nauczyciel akademicki. Matematyk z wykształcenia, a z zamiłowania historyk-regionalista. Od lat pasjonuje się historią pogranicza ziemi radomskiej i lubelskiej, skąd wywodzi się jego ojciec.

Redaktor: Andrzej Szymanek

Kolegium Redakcyjne: Filip Jaroszyński

Leszek Kwasek

Andrzej Szymanek