Działalność wydawniczna TPJ –> TPJ prezentacja wydawnictw 2018_1

Dla nowych członków, przystępujących do TPJ –> deklaracja

Statut TPJ –> statut