Działalność wydawnicza TPJ –> TPJ prezentacja wydawnictw 2018_1

Dla nowych członków, przystępujących do TPJ –> deklaracja

Statut TPJ

statut 1995 r.–> statut

statut 2022 r.–> statut