Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 110_2024 /kwiecień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 109_2023 /grudzień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 108_2023 /październik/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 107_2023 /sierpień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 106_2023 /maj/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 105_2022 /grudzień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 104_2022 /sierpień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 103_2022 /marzec/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 102_2021 /grudzień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 101_2021 /listopad/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 100_2021 /sierpień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 99_2021 /kwiecień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 98_2020 /grudzień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 97_2020 /listopad/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 96_2020 /sierpień/ w formacie pdf.

Pełny tekst Gazety Janowieckiej nr 95_2020 /kwiecień/ w formacie pdf.

„Gazeta Janowiecka” – kwartalnik o objętości 12 stron formatu A4. Nakład gazety wynosi ok. 250 egzemplarzy.
Na całość gazety składa się kilka działów:

  • historia Janowca i gminy Janowiec, a czasem sięgająca także obszarów przyległych,
  • aktualności z życia Towarzystwa,
  • wydarzenia w gminie i wieści z Urzędu Gminy Janowiec,
  • wspomnienia czytelników o swoich losach w czasach minionych,
  • uwagi oraz listy od czytelników,
  • czasem sport lub wiersze czytelników.

Redaktor naczelny: Leszek Kwasek.

Stopka redakcyjna Gazety Janowieckiej:

Gazeta Janowiecka – Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
Redakcja: Leszek Kwasek – redaktor naczelny, Filip Jaroszyński,
Andrzej Madej – sekretarz redakcji,
Adres Redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24 – 123 Janowiec
Konto TPJ: BS Kazimierz Dolny 21 8731 0001 0103 3822 2001 0013
http://www.tpj.janowiec.pl.    e-mail: tpj@man.pulawy.pl