notatnik 17

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* To już... Czy dopiero 15 lat? (Leszek Kwasek)
* Dwanaście Zimowych Spotkań Janowieckich (Leszek Kwasek)
* Sprawozdanie z działalności TPJ w 2010 roku (Leszek Kwasek, Tadeusz Olejarczyk)
* Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz rozwoju gminy Janowiec w okresie 2002-2009 oraz plany na lata 2010-2011 (Tadeusz Kocoń, wójt Gminy Janowiec)
* Adam Pyszczak pierwszym laureatem nagrody im. Bolesława Wolskiego (Redakcja)
* O potrzebie "systemowej opieki" nad Małopolskim Przełomem Wisły (Andrzej Szymanek)
__________________________
ARTYKUŁY
* Dariusz Kupisz, Janowiec nad Wisłą w XVII-XVIII wieku
* Sebastian Piątkowski, Janowiec i jego mieszkańcy w okresie Królestwa Polskiego (1815-1869)
__________________________
WSPOMNIENIA
*"Ks. Stanisław Dudziński (1897-1976) o sobie i Maria Sawicka o nim":
1. Ks. Stanisław Dudziński, Pamiętnik (1897-1929)
2. Maria Sawicka, Wspomnienie o moim wuju ks. Stanisławie Dudzińskim
* Franciszka Dudzińska, Szkoły mojego życia. W Janowcu nad Wisłą, 1931-1936
* Maria Rutkowska, Pani Janowa Brańska "Janusiowa"
* Maria z Czaplińskich Knabe, Nasi sąsiedzi
* Maria z Czaplińskich Knabe, Babcie i Babunie
* Marii z Czaplińskich Knabe wspomnienia o œ.p. Leonie Kozłowskim napisane w formie listu do Jego córki Bożeny Kozłowskiej-Pycińskiej
__________________________
MISCELLANEA
* Andrzej Pawłowski, Koncepcja Geoparku Małopolski Przełom Wisły
* Paulina Adamska-Malesza, Plecionkarskim szlakiem Wisły. Wszystko zaczęło się od Lucimi
__________________________
ŹRÓDŁA
* Z pobojowiska. Opisy i wrażenia z miast i wiosek ziemi radomskiej po najściu wojsk niemieckich i austriackich w październiku 1914 roku. (L. Czapliński)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
* Śp. Prof. Wacław Urban (1930-2009) (A. Szymanek)
__________________________
DOBRODZIEJE, DARCZYŃCY, SPONSORZY TPJ
* Sponsorzy Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2009

notatnik 16

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Leszek Kwasek, Andrzej Madej, Tadeusz Olejarczyk Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2008 roku
* Album "JANOWIEC" nagrodzony w Lublinie
* Frekwencja na zebraniach zarządu TPJ w latach 1996-2009
* "Notatnik Janowiecki" poszukiwany przez wielkie biblioteki
* XI Zimowe Spotkania Janowieckie
__________________________
MOST-KŁADKA NA WIŚLE POMIĘDZY JANOWCEM A KAZIMIERZEM DOLNYM
* I. Wprowadzenie
* II. Prezentacja projektu, Grażyna Łagoda, Marek Łagoda, Maciej Kowal, Anna Kuśpit
* III. Kładka Janowiec-Kazimierz, Wojciech Kosiński
* IV. Kładka na Wiśle - z przeglądu prasy regionalnej
* V. Przeprawy i mosty Małopolskiego Przełomu Wisły w dziejach radomsko-lubeklskiego pogranicza - zwiastun artykułu, Andrzej Szymanek
__________________________
ARTYKUŁY
* Katarzyna Pisarek-Małyszek, Paweł Lis, Rozwój przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego w średniowieczu w świetle Ÿródeł archeologicznych
* Wojciech Brochwicz-Lewiński, Stanisław Doktor, Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Kaproń, Tadeusz Kulas, Zdzisław Różak, Andrzej Szymkowiak, Jacek Turant, Zamek w Bochotnicy - fuszerka XIV-wiecznych muratorów czy prowizorka na zlecenie?
* Wojciech Brochwicz-Lewiński, Grzegorz Kaproń, Tadeusz Kulas, Zdzisław Różak, Andrzej Szymkowiak, Jacek Turant, Kaplica ze studnią - czy to jedna z najstarszych części zamku janowieckiego?
* Małgorzata Maria Brueske, Pan Incognito od mostu Jannowitz (Jannowitzbruecke) w Berlinie
* Wanda Szulowska, Nazwiska mieszczan janowieckich z końca XVII wieku
* Mariusz Bednarski, Powiśle Puławskie w latach 1944-1947
* Dominika Mierzwa, Andrzej Szymkowiak, Z wizytą w Janowcu i nie tylko... [...czyli o niektórych tajemnicach przyrody, a szczególnie o pięciu ciekawych ślimakach bytujących w okolicach Janowca - red.]
__________________________
WSPOMNIENIA
* "Krwawa środa" w Kazimierzu Dolnym - 18 listopada 1942 r.
* Zygmunt Bulzacki, Relacja świadka tzw. "krwawej środy" w Janowcu nad Wisłą w dniu 17 maja 1944 r.
* Maria z Czaplińskich Knabe, Po prostu siostra [wspomnienie o Rucie Czaplińskiej]
* Kazimierz Czapliński, Moja chrzestna matka [wspomnienie o Rucie Czaplińskiej]
* Bożena Kozłowska-Pycińska, Wspomnienia z lat dziecinnych na zamku w Janowcu
* Leszek Kwasek, Krystyna Wolska, Śp. Franciszka Dudzińska-Reizer. Sama o sobie i my o niej [Na podstawie fragmentów listów]
* Jerzy Żurawski, Wspomnienie o Andrzeju Gruszeckim (1928-2008)
__________________________
MISCELLANEA
* Paweł Jusiak, Problematyka historyczna w publikacjach Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
* Honorata Mielniczenko, Muzeum Zamek w Janowcu - cel, misja i rzeczywistość
* Andrzej Szymanek, Janowiec i okolice w piśmiennictwie i ilustracjach XIX-wiecznych wydawnictw prasowych
* Michał Pawlikowski, Nota biograficzna o księdzu doktorze Władysławie Chrzanowskim
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
* oprac. Andzrej Szymanek, Pożyczka benedyktynów z Sieciechowa dla Żydów ze Zwolenia i Janowca, 1685
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
* Śp. Franciszka z Dudzińskich Reizer
* Śp. Jerzy Stoch (1922-2008)
* Śp. Andrzej Wójcik (1939-2008)
__________________________
DOBRODZIEJE, DARCZYŃCY, SPONSORZY TPJ
* Sponsorzy Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2008

notatnik 15

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Leszek Kwasek, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2007 roku (tym razem o pieniądzach i muzyce)
* Hubert Mącik, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum-Zamek w Janowcu w 2007 roku
* Leszek Kwasek, X Zimowe Spotkania Janowieckie
* Andrzej Szymanek, "Notatki historyczne Jerzego Stocha"
__________________________
ARTYKUŁY
* Wojciech Włodarczyk, Janowiec i winnice Środkowej Wisły
* Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Różak, Jacek Turant, Syrokomla - czy wspólne miano herbu i gniazda rodu Syrokomlów było francuskiego pochodzenia?
* Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Różak, Jacek Turant, Kaplica ze studnią na zamku janowieckim
* Przemysław Boguszewski, Austro-węgierska Pozycja Środkowej Wisły 1915-1918
* Sebastian Piątkowski, Bez litości. Hitlerowski mord na mieszkańcach Mszadli Nowej w dniu 19 grudnia 1942 roku
__________________________
WSPOMNIENIA
* Kazimierz Czapliński, Z Litwy przez Syberię do Janowic (ze wspomnień o Józefie Marcinowskim
* red. Witold Grabowski, Krystyna Laskoś, Paweł Laskoś-Grabowski, Ruta Czaplińska z Janowic (1918-2008)
* z Bronisławą Złotnik rozmawia Jerzy Żurawski, "Bo to ja tak kocham, panie Żurawski"
__________________________
MISCELLANEA
* Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek, Nauczyciele pochowani na cmentarzu parafialnym w Janowcu
* Waldemar Wojciech Bednarski, Młodzieżowa organizacja "WOLNA POLSKA" w Puławach 1951-1953
* Filip Jaroszyński, Śmigło od Bregueta XIX. O rzadkim zabytku techniki lotniczej w zbiorach Muzeum Zamek w Janowculadami starego pergaminu
* Filip Jaroszyński, Trzy krzyże w Janowcu. Projekt restytucji pomnika w oparciu o odkrytą fotografię z 1913 roku
* Filip Jaroszyński, "WINNICA ZAMEK JANOWIEC" - projekt odtworzenia uprawy winorośli na skarpie zamkowej
* Filip Jaroszyński, Jak wyglądał browar w Janowcu?
* Filip Jaroszyński, Chrzcielnica vel kropielnica z Jaroszyna. Śladami mało znanego zabytku
* komentarz: Jan Magierski, Janowiec w fotografii Stanisława Magierskiego
* Sławomir Marzec, "...syn Stanisława, wnuk Stefana..." (o wystawie fotografii Waldemara Andzelma)
* Elżbieta Kwasek-Hortmanowicz, Historia ludzi dziejami miejsca
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
* oprac. Hubert Mącik, List chana krymskiego Kapłana I Gereja do Jerzego Dominika Lubomirskiego z 5 czerwca 1716 roku
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
* Teresa Zaniewska, Pan od radości z Radości (śp. Andrzej Sas-Jaworski)
* Leszek Kwasek, Śp. Józef Janusz (kartka z życiorysu)
* Leszek Kwasek, Śp. Zbigniew Blicharski
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* z listu autora do redaktora, Hipoteza Jerzego Stocha lokalizacji rynku janowieckiego
* List redaktora do prof. Kazimierza Czaplińskiego
__________________________
NASI AUTORZY
* Janina Rusocka-Stoch, Jerzy Stoch

notatnik 14

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Leszek Kwasek, Andrzej Madej, Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2004–2006
* Hubert Mącik, Honorata Mielniczenko, Filip Jaroszyński, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum-Zamek w Janowcu w latach 2005-2006
* Trzej Honorowi Obywatele Janowca
* Leszek Kwasek, Jerzy Żurawski, Rozmowa dwóch Honorowych Obywateli Janowca
* Andrzej Szymanek, VI Janowieckie Spotkania Historyczne - TARŁOWIE
* Leszek Kwasek, IX Zimowe Spotkania Janowieckie, 24 luty 2007
* Wojciech Kosiński, Paweł Byrski, Projekt odnowy przestrzennej Janowca nad Wisłą
* VII Janowieckie Spotkania Historyczne - MIEJSKIE DZIEJE JANOWCA. W 470 rocznicę lokacji miasta. Cz. 1: Powstanie i rozwój (XVI-XVIII w.)
__________________________
ARTYKUŁY
* Paweł Lis, Wisła w procesach osadniczych pradziejów i wczesnego średniowiecza w świetle wyników badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska w Puławach-Włostowicach
* Jerzy Stoch, Na zamku janowieckim - ludzie i życie
* Kazimierz Jaroszek, Wyposażenie dworu w Oblasach i jego biblioteka w świetle inwentarza z 1869 roku
* Andrzej Pawłowski, Góra Trzech Krzyży w Parchatce - Wspomnienie o hrabinie Zofii z Matuszewiczów Kickiej
* Artur Sykut, Stanisław Brzozowski, Umocnienia Janowca z czasów pierwszej wojny światowej
__________________________
WSPOMNIENIA
* Krystyna Wolska, Iza Suszek, Szkoła w Janowcu, nauczyciele i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lata 1905 - 2005 (kronika)
* Marian Rzeszótko, Wspomnienia z pracy w szkole i działalności społeczno-politycznej w Wojszynie (1930-1944), oprac. Stanisław Zieliński
* Hieronim Nielubowicz-Tukalski, Wspomnienie z Janowca (1941), oprac. Stanisław Zieliński
* Zofia Tarłowska-Jancewicz, Migawki z II wojny światowej
* Bożena Kozłowska, Wspomnienie o Leonie Kozłowskim ostatnim właścicielu zamku w Janowcu nad Wisłą
* Jerzy Żurawski, Okoliczności i cel nabycia przez Państwo zamku w Janowcu nad Wisłą w 1975 roku
__________________________
MISCELLANEA
* Andrzej Szymanek, "Ordynacja Andrzeja Firleja" z 1580 roku. O krótkiej podróży śladami starego pergaminu
__________________________
DOBRODZIEJE I SPONSORZY TPJ (1996-2006)

notatnik 13

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2002-2004, oprac. L. Kwasek, T. Olejarczyk
* VI Zimowe Spotkania Janowieckie - Inwestycja w Nasiłowie szansą dla rozwoju Gminy Janowiec, oprac. L. Kwasek
* Sprawa Nasiłowa. Kalendarium inwestycji, oprac. T. Kocoń
* Opis i sprawozdanie z projektu "Ocalić od zapomnienia" 2003, oprac.F. Jaroszyński
* Strategia dla Muzeum Zamek w Janowcu, oprac. W. Malawski
* Kalendarium wydarze ń kulturalnych w Muzeum Zamek w Janowcu w latach 2002-2004, oprac. H. Mielniczenko, A. Tołpycho
* Kronika parafii pw. św. Stanisława w Janowcu, oprac. ks. J. Socha
__________________________
ARTYKUŁY
* J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie
* J. Żurawski, Kaponiera - nieznane dzieło obronne janowieckiego zamku
* W. Brochwicz-Lewiński, S. Doktor, A. Gąsiewicz, Z. Różak, A. Suffczyńska,Historia, legendy i nowe metody kartografii geologicznej na przykładzie Janowca (Syrokomli) nad Wisłą
* A. Pawłowski, Za, a nawet przeciw, czyli kilka uwag do "Historii, legend i nowych metod kartografii geologicznej..."
* M. Parfianowicz, Ołtarze kościoła parafialnego w Janowcu w kontekście twórczości Tylmana z Gameren
__________________________
WSPOMNIENIA
* M. Czaplińska-Knabe, Pan Bagiński
* M. Wolski, Wspomnienie o moim ojcu Bolesławie Wolskim
* Z. Jancewicz, Rok szkolny 1945/46 w Janowcu nad Wisłą
* Z. Jancewicz, Gdyby pomniki mogły mówić...
* K. Wolska, Spotkanie po latach. Wywiad z Marią Gonciarową
__________________________
MISCELLANEA
* W. Przybyszewski, Widok Janowca (o obrazie Franciszka Ruśkiewicza "Pejzaż z zamkiem i rzeką")
* A. Tołpyho, Jeszcze jeden pomysł Leona Kozłowskiego (rzecz o Księdze Pamiątkowej Zamku Janowieckiego)
* Z. Segałowicz, Złote pawie - "janowieckie opowiadanie" z przedmową M. Adamczyk-Garbowskiej
* M. Adamczyk-Garbowska, Kazimierz, czy Kutno? Zagadki powieści i przekładu. (Szalom Asz, Miasteczko)
* Rozmowa z Jarosławem Koziarą twórcą janowieckiego land artu, rozmowę przeprowadził F. Jaroszyński
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o Bolesławie Jaślanie, (L. Kwasek)
Odszedł Jerzy Boniecki, twórca Fundacji POLCUL
__________________________
NASI SPONSORZY I DOBRODZIEJE

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 12

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2001 r., oprac. L. Kwasek
* Wysokie papieskie odznaczenie dla janowiecczanina Józefa Sułka
__________________________
IV ZIMOWE SPOTKANIA JANOWIECKIE
* M. Brzozowski, Kształtowanie architektury w Janowcu - czyli o tym jak budować domy i ogrodzenia, jak adaptować i rewaloryzować stare budownictwo, jak planować zieleń z zachowaniem tradycji architektoniczno-budowlanej
* A. Kalisz, Rodzimość i kultura form architektonicznych - czynnik aktywizacji Janowca
* D. Kopciowski, Głos w dyskusji nad sposobami budowy domów i ogrodzeń oraz modernizacji starego budownictwa
* B. Wójcik, Problematyka związana z kształtowaniem zieleni na terenie zespołu krajobrazowo-urbanistycznego - Janowiec nad Wisłą
__________________________
ARTYKUŁY
* J. Stoch, Zamek janowiecki w oczach Klementyny z Tańskich
* K. Jaroszek, Mszadla (część Świderskiego) wieś dawnej parafii janowieckiej w świetle testamentu Wojciecha Rachalskiego z 1814 roku
Seria Vistulana
* W. Kosiński, Janowiec na tle miast nadrzecznych
* J. Warowna, Ewolucja koryta Wisły w przełomie przez Wyżyny Środkowopolskie w ostatnich 200 latach
__________________________
MISCELLANEA
* A. Sas-Jaworski, Posiady poetów mniejszości narodowych w Kuncewiczówce
* I. Malawska, Wykorzystać - chronić. Opozycja czy równość aksjologiczna? W poszukiwaniu lepszego świata
__________________________
WSPOMNIENIA
* F. Dudzińska-Rejzer, Nie tylko o ratuszu, powodzi i marchewce. (Wczoraj i dziś w Janowcu)
* I. Suszek, K. Wolska, Edmund Budniakiewicz - dyrektor szkoły podstawowej w Janowcu w latach 1945-1966
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (18)
* A. Szymanek, /Księga zmarłych kościoła parafialnego w Janowcu 1688-1722/. Zmarli w latach 1701-1722
__________________________
JANOWIECKIE DROBIAZGI ŹRÓDŁOWE
* W. Urban, Antoni ze Skrzynna pastorem zboru kalwińskiego w Janowcu?
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* K. Czapliński, (List do redakcji "Notatnika")
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o koledze Zdzisławie Borcie, (L. Kwasek)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 11

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Jak upłynął rok 2000 w Towarzystwie Przyjaciół Janowca?, oprac. L. Kwasek
* III Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* III Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Szymanek, Barbara Tarłowa starościna sochaczewska w świetle testamentu z 1613 roku
* J. Stoch, Mikołaj Junosza Piaskowski podkomorzy krzemieniecki
* S. Piątkowski, Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945
* A. Tołpycho, Kamienny ołtarzyk z przedstawieniem św. Jerzego w Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą
* A. Sas-Jaworski, Współczesne poglądy na budowę geologiczną Małopolskiego Przełomu Wisły
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, Śmierć domu
* K. Wolska, Kampania wrześniowa 1939 r. - opowieści Bronisława Łuczyńskiego ciąg dalszy
* K. Wolska, Wieńczysław czy Mieczysław
* W Janowcu byłem, starego człowieka oszukałem, z Bohdanem Zadurą rozmawiał A. Sas-Jaworski
__________________________
MISCELLANEA
* K. Wolska, Janowiec nad Wisłą już w Brukseli
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (16)
* H. Gmiterek, Przyczynek do dziejów związków rodu Lubomirskich z Janowcem
Źródła janowieckie (17)
* A. Szymanek, Folwark Oblasy Księże (dawniej: Plebania Góra). Krótka historia urokliwego zakątka janowieckiej ziemi (według rozmaitych źródeł podana)
__________________________
NASI AUTORZY
Z żałobnej karty - śp. Mieczysław Kurzątkowski (1932-2000)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* T. Zaniewska, List do redakcji
* B. Strynkowski, Mała Ojczyzna - Janowiec nad Wisłą (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)
* T. Zaniewska, Kazimierscy Żydzi Królewscy (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 9-10

SPIS TREŚCI

GŁOSY JUBILEUSZOWE
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2000, oprac. L. Kwasek
* A. Szymanek, O regionalizmie w ogóle i regionalizmie w Janowcu nad Wisłą
* R. Szczygieł, W pięciolecie "Notatnika Janowieckiego"
* A. Sułkowska-Nowicka, Pochwała dobrej roboty
__________________________
AKTUALIA
* Kronika wydarzeń - Zamekw Janowcu nad Wisłą - 1999, oprac. L. Kwasek, współ. E. Jaworowska-Mazur
* II Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* II Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
* Dni Wisły - Kazimierz 2000
* T. Michalak, Kazimierz i Janowiec na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
* A. Madejski, Czy Janowiec będzie żył z turystyki
* A. Pawłowski, Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe, a możliwości aktywacji turystycznej Janowca nad Wisłą i okolic
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec i okolice na szlaku wiślanym we wczesnym średniowieczu
* A. Sas-Jaworski, Rozwój poglądów dotyczących budowy geologicznej Małopolskiego przełomu Wisły w XVIII i XIX wieku
* J. Stoch, Osławscy w Janowcu
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz majątkowy dóbr Przyłęk z lat 1819-1820
* S. Piątkowski, Władze samorządowe gminy Oblassy i ich działalność w latach 1945-1950
* E. Jaworowska-Mazur, Odkrycie w Janowcu
* F. Jaroszyński, O symbolice psa i zająca z janowieckiej Liber Baptisatorum
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej (cz. 2)
* K. Wolska, O gminie, pracy i życiu - wspomina Bronisław Łuczyński
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (15)
* W. Urban, Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku
__________________________
AUTORZY "Notatnika Janowieckiego" (1996-2000)
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Jadwiga Olizarowa (1911-2000)
__________________________
NOTATNIK JANOWIECKI - (1996-2000) spis treści

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 8

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Nowe studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Janowiec, oprac. H. Dębicki
* W. Malawski, Słowo o "Studium uwarunkowań ..."
* Niektóre zamierzenia edytorskie Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
* I Sesja Literacka i wystawa pt. "Strącamy pył czasu - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej, oprac. K. Wolska
__________________________
ARTYKUŁY
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 2)
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej
* S. Piątkowski, Z problematyki strat ludnościowych i materialnych gminy Oblasy w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)
* A. Sas-Jaworski, Potwór z Kamiennego Dołu
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Zdjęcia Pozostały ... (Wspomnienia Zofii Łuczyńskiej z Oblas)
__________________________
MISCELLANEA
* I. Malawska, Prom do Europy czyli kogutki na św. Cecylii
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (13)
* W. Urban, Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim, 1551
Źródła janowieckie (14)
* J. Stoch, Przywilej dla cechu kuśnierzy w Janowcu nad Wisłą, 1685

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 7

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Franciszkanin w służbie ludziom... (Rzecz o ks. Stanisławie Kotrysie, gwardianie klasztoru oo. Reformatów w Kazimierzu Dolnym), oprac. K. Wolska
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą 1998, oprac. L. Kwasek
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
__________________________
ARTYKUŁY
* F. Jaroszyński, A. Sas-Jaworski, Janowiecki "dom życia"
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 1)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 3: Mieszczan kazimierskich obyczaje, język, sprawy codzienne i niecodzienne. Kazimierskie tranzakcje chłopów z parafii janowieckiej. /Lata: 1568, 1571, 1575, 1578, 1580, 1614, 1618, 1623, 1674, 1686/
* I. Malawska, "O smoku z baśni i smokach prawdziwych" (czyli: "coś z antropologii Janowca do poduszki")
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, To co zachowałam w pamięci o zamku w Janowcu (rzecz także o "Czarnej Damie" z janowieckiego zamku)
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (10)
* J. Stoch, Plan architektoniczny palacu w Zwierzyńcu (z początku XIX wieku)
Źródła janowieckie (11)
* W. Urban, Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu. (Acta camerae apostolicae, t. I (1207-1344), wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913),
Źródła janowieckie (12)
* W. Urban, Wizytacja kościoła janowieckiego z początku XVII w.
__________________________
NASI AUTORZY

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika