Tytuł: Notatnik Janowiecki (8) 2/99
Data wydania: 1999
Liczba stron: 56
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Nowe studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Janowiec, oprac. H. Dębicki
* W. Malawski, Słowo o "Studium uwarunkowań ..."
* Niektóre zamierzenia edytorskie Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
* I Sesja Literacka i wystawa pt. "Strącamy pył czasu - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej, oprac. K. Wolska
__________________________
ARTYKUŁY
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 2)
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej
* S. Piątkowski, Z problematyki strat ludnościowych i materialnych gminy Oblasy w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)
* A. Sas-Jaworski, Potwór z Kamiennego Dołu
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Zdjęcia Pozostały ... (Wspomnienia Zofii Łuczyńskiej z Oblas)
__________________________
MISCELLANEA
* I. Malawska, Prom do Europy czyli kogutki na św. Cecylii
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (13)
* W. Urban, Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim, 1551
Źródła janowieckie (14)
* J. Stoch, Przywilej dla cechu kuśnierzy w Janowcu nad Wisłą, 1685

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika