Tytuł: Notatnik Janowiecki (5) 1/98
Data wydania: 1998
Liczba stron: 56
Autor: red. Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Rozmowa z Henrykiem Dębickim Wójtem ,Ggminy Janowiec nad Wisłą /L. Kwasek/
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą - 1997 /L. Kwasek/
__________________________
ARTYKIŁY
* K. Jaroszek, Realizacja w Janowcu ukazu o uwłaszczeniu włościan z 1864 roku
* S. Piątkowski, Delegatura Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Janowcu (1940-1944). (Pomoc w godzinie próby)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 2: Sprawy, interesy, obyczaje i język mieszczan janowieckich i kazimierskich. Pierwsze i ostatnie dwudziestolecia XVII wieku.
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Życie mieszkańców Brześc w okresie miedzywojennym
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (6)
* W. Urban, Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Metropolitalnego w Krakowie. Cz. III. Wizytacja kościoła szpitalnego i ogólne podsumowanie z dnia 23-24 stycznia 1748 r. Wizytacja własna.
Źródła janowieckie (1/5)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 5
__________________________
POEZJE
* Wiersze Mariusza Jana Kępińskiego z Kazimierza Dolnego
* A. Sas-Jaworski, O Mariuszu
__________________________
AUTORZY Notatnika Janowieckiego
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
__________________________
VI KONGRES REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika