Pod koniec stycznia Towarzystwo wydało, zapowiadaną w ostatnim numerze Gazety Janowieckiej, książkę autorstwa Zygmunta Bulzackiego, zatytułowaną „Wspomnienia. Dzieciństwo i dorastanie 1925-1945”.

Jak piszą Leszek Kwasek i Andrzej Szymanek, zasadniczą częścią książki są wspomnienia Zygmunta Bulzackiego napisane w 2008 roku. Ale zawiera ona także teksty publikowane wcześniej zarówno w Gazecie Janowieckiej, gdzie Autor opisał topografię ulic i domostw Janowca w pamiętnym 1939 roku,  jak i Notatniku Janowieckim gdzie mogliśmy przeczytać fragment wspomnień pt. „Relacja świadka tzw. ‘krwawej środy’ w Janowcu nad Wisłą w dniu 17 maja 1944 roku”.

Książka zawiera także 35 fotografii przybliżających czytelnikowi Janowiec nad Wisłą tamtych lat.

Koszt druku 252 stronicowej książki wyniósł 30 złotych.