Gazeta Janowiecka nr 107

Publikujemy 107. numer „Gazety Janowieckiej”. Bieżący numer Gazety Janowieckiej rozpoczynamy informacją o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa oraz tekstem protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z sierpnia 2022 roku. Zamieszczamy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów z kolejnych wydań Gazety (numery 72-81). Sporą część Gazety poświęcamy śp. Krystynie Wolskiej, która znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa…

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy na nasze Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca w dniu 12.08.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, godz.11.00 (I termin), godz. 11.15 (II termin). Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza. 2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ w 2022 roku. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ…

Debata nad raportem o stanie Gminy Janowiec za 2022 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec   Informuję, że w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Janowiec. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu przy ul. Plac Wolności 1. W porządku obrad, w pkt 6 zaplanowana jest debata nad raportem o stanie Gminy Janowiec za rok 2022. W debacie nad raportem o stanie Gminy Janowiec oprócz Radnych mogą zabierać głos Mieszkańcy…

Krystyna Wolska (1937-2023)

Krystyna Wolska (1937-2023) W dniu 5 czerwca 2023 roku zmarła Krystyna WOLSKA osoba znana w Janowcu i Gminie.  Urodziła się w Augustowie koło Kozienic. Studia wyższe ukończyła w Krakowie. Pracowała jako nauczycielka w Janowcu, gdzie mieszkała z rodziną. W latach 1966−1991 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowcu. Była także przewodniczącą Rady Gminy w Janowcu w latach 90 XX wieku. W 1995 roku znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa…

Gazeta Janowiecka nr 106

Publikujemy 106. numer „Gazety Janowieckiej”. W bieżącym numerze Gazety zamieszczamy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów zamieszczanych w kolejnych wydaniach Gazety (numery 62-71). Z informacji dotyczących Towarzystwa, zwracamy Państwa uwagę na Nowe wydanie Notatnika Janowieckiego nr 23-24 (2020-2022) oraz zwracamy się do Państwa z prośbą o finalizowanie i nadsyłanie do końca 2023 roku do Towarzystwa wspomnień o swoich rodzinach, które będą…

Uroczyste posiedzenie zarządu

W dniu 30 marca 2023 roku w Domu Chleba w Janowcu miało miejsce uroczyste posiedzenie członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Okazją do tego spotkania było wręczenie Aktu Nadania tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Janowca Leszkowi Kwaskowi, współzałożycielowi i pierwszemu prezesowi zarządu TPJ, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 7 kadencji w latach 1995-2016, a obecnie wchodzącego w skład zarządu Towarzystwa. Spotkanie było także okazją do świętowania…

Życzenia

Wielkanoc 2023   Szanowni Państwo   Za chwilę Wielkanoc z jej przesłaniem i przekazem religijnym zawartym w scenach Triduum Paschalnego. Tradycja tych świąt wykracza jednak poza sferę sacrum. Jednoczymy się nie tylko religijnie i duchowo, ale także rodzinnie, kulturowo, wspólnotowo. Towarzystwo Przyjaciół Janowca jest wspólnotą regionalistów. Pozdrawiam Członków i Sympatyków tej wspólnoty oraz składam im świąteczne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym, pracy zawodowej oraz działalności społecznej.…

Notatnik Janowiecki

Od ostatniego wydania Notatnika (luty 2020) minęły trzy lata i oto prezentujemy Państwu nowy, podwójny numer Notatnika Janowieckiego (23-24/2020-2022). Koszt opracowania i wydania nowego numeru to 50 zł. Spis treści najnowszego numeru w zakładce: Wydawnictwa/Notatnik Janowiecki. Zapraszamy do lektury.

Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2022 Szanowni Państwo. Drodzy Czytelnicy Gazety Janowieckiej Za chwilę Święta Bożego Narodzenia. Za nami trudne miesiące, przed nami nieznana przyszłość. Ale jest z nami piękna tradycja duchowa i religijna, która jednoczy ludzi naszej kultury i naszych obyczajów. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam – w imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca – życzenia dobrego zdrowia i optymizmu bezwarunkowego. Także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2023 roku. Andrzej…

Prośba o opinię

Janowiec, 14.11.2022 r. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz sympatycy naszej miejscowości Szanowni Państwo Uprzejmie prosimy każdego z Was o opinię na temat planowanej inwestycji, dotyczącej budowy w Janowcu centrum winiarstwa – realizowanej przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym – Oddział Zamek w Janowcu. Zarząd naszego Towarzystwa został poproszony przez MNKD o wydanie opinii w tej kwestii, ale wpierw chcemy poznać Państwa zdanie. Wasze głosy przesądzą o naszej zbiorowej odpowiedzi.…