Publikujemy 107. numer „Gazety Janowieckiej”.

Bieżący numer Gazety Janowieckiej rozpoczynamy informacją o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa oraz tekstem protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z sierpnia 2022 roku. Zamieszczamy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów z kolejnych wydań Gazety (numery 72-81). Sporą część Gazety poświęcamy śp. Krystynie Wolskiej, która znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa Przyjaciół Janowca i była jego wiceprezeską w latach 1995-2002. Z kolei w aktualnościach dokumentujemy wydarzenia z terenu Gminy Janowiec; podajemy między innymi informację o zmianie wysokości i zasad przyznawania diet gminnym radnym.

Mamy nadzieję, że nowy numer gazety zainteresuje naszych Czytelników.
Zapraszamy do lektury Gazety w zakładce:
Wydawnictwa/Gazeta Janowiecka/Gazeta Janowiecka nr 107

Korzystając z okazji, zwracamy się do Państwa z prośbą o finalizowanie i nadsyłanie do końca 2023 roku do Towarzystwa wspomnień o swoich rodzinach, które będą zamieszczone w nowo przygotowywanej książce „Rody janowieckie”.