Krystyna Wolska (1937-2023)

Krystyna Wolska (1937-2023) W dniu 5 czerwca 2023 roku zmarła Krystyna WOLSKA osoba znana w Janowcu i Gminie.  Urodziła się w Augustowie koło Kozienic. Studia wyższe ukończyła w Krakowie. Pracowała jako nauczycielka w Janowcu, gdzie mieszkała z rodziną. W latach 1966−1991 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowcu. Była także przewodniczącą Rady Gminy w Janowcu w latach 90 XX wieku. W 1995 roku znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa…