Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2023 Szanowni Państwo. Drodzy Czytelnicy Gazety Janowieckiej Za chwilę Święta Bożego Narodzenia. Jest z nami piękna tradycja duchowa i religijna, która jednoczy ludzi naszej kultury i naszych obyczajów. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam – w imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca – życzenia dobrego zdrowia i optymizmu. Także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2024 roku. Andrzej Szymanek Prezes TPJ

Gazeta Janowiecka nr 108

Publikujemy 108. numer „Gazety Janowieckiej”. W bieżącym numerze Gazety zamieszczamy informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego. Ponadto publikujemy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów zamieszczanych w kolejnych wydaniach Gazety (numery 82-92). Z kolei w aktualnościach dokumentujemy wydarzenia z terenu Gminy Janowiec. Mamy nadzieję, że nowy numer gazety zainteresuje naszych Czytelników. Zapraszamy…

Gazeta Janowiecka nr 107

Publikujemy 107. numer „Gazety Janowieckiej”. Bieżący numer Gazety Janowieckiej rozpoczynamy informacją o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa oraz tekstem protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z sierpnia 2022 roku. Zamieszczamy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów z kolejnych wydań Gazety (numery 72-81). Sporą część Gazety poświęcamy śp. Krystynie Wolskiej, która znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa…

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy na nasze Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca w dniu 12.08.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, godz.11.00 (I termin), godz. 11.15 (II termin). Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza. 2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ w 2022 roku. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ…

Debata nad raportem o stanie Gminy Janowiec za 2022 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec   Informuję, że w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Janowiec. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu przy ul. Plac Wolności 1. W porządku obrad, w pkt 6 zaplanowana jest debata nad raportem o stanie Gminy Janowiec za rok 2022. W debacie nad raportem o stanie Gminy Janowiec oprócz Radnych mogą zabierać głos Mieszkańcy…

Krystyna Wolska (1937-2023)

Krystyna Wolska (1937-2023) W dniu 5 czerwca 2023 roku zmarła Krystyna WOLSKA osoba znana w Janowcu i Gminie.  Urodziła się w Augustowie koło Kozienic. Studia wyższe ukończyła w Krakowie. Pracowała jako nauczycielka w Janowcu, gdzie mieszkała z rodziną. W latach 1966−1991 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowcu. Była także przewodniczącą Rady Gminy w Janowcu w latach 90 XX wieku. W 1995 roku znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa…

Gazeta Janowiecka nr 106

Publikujemy 106. numer „Gazety Janowieckiej”. W bieżącym numerze Gazety zamieszczamy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów zamieszczanych w kolejnych wydaniach Gazety (numery 62-71). Z informacji dotyczących Towarzystwa, zwracamy Państwa uwagę na Nowe wydanie Notatnika Janowieckiego nr 23-24 (2020-2022) oraz zwracamy się do Państwa z prośbą o finalizowanie i nadsyłanie do końca 2023 roku do Towarzystwa wspomnień o swoich rodzinach, które będą…

Uroczyste posiedzenie zarządu

W dniu 30 marca 2023 roku w Domu Chleba w Janowcu miało miejsce uroczyste posiedzenie członków zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Okazją do tego spotkania było wręczenie Aktu Nadania tytułu Honorowego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Janowca Leszkowi Kwaskowi, współzałożycielowi i pierwszemu prezesowi zarządu TPJ, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 7 kadencji w latach 1995-2016, a obecnie wchodzącego w skład zarządu Towarzystwa. Spotkanie było także okazją do świętowania…

Życzenia

Wielkanoc 2023   Szanowni Państwo   Za chwilę Wielkanoc z jej przesłaniem i przekazem religijnym zawartym w scenach Triduum Paschalnego. Tradycja tych świąt wykracza jednak poza sferę sacrum. Jednoczymy się nie tylko religijnie i duchowo, ale także rodzinnie, kulturowo, wspólnotowo. Towarzystwo Przyjaciół Janowca jest wspólnotą regionalistów. Pozdrawiam Członków i Sympatyków tej wspólnoty oraz składam im świąteczne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym, pracy zawodowej oraz działalności społecznej.…

Notatnik Janowiecki

Od ostatniego wydania Notatnika (luty 2020) minęły trzy lata i oto prezentujemy Państwu nowy, podwójny numer Notatnika Janowieckiego (23-24/2020-2022). Koszt opracowania i wydania nowego numeru to 50 zł. Spis treści najnowszego numeru w zakładce: Wydawnictwa/Notatnik Janowiecki. Zapraszamy do lektury.